VIL HA UNGDOMMEN MED: – Herøy kommune vil med dette oppfordre Fiskeriministeren til å se på dette forslaget og bevilge midler til å styrke rekruttering av ungdom til arbeid i fiskeindustrien, sier ordfører Elbjørg Larsen (Ap) til Kystmagasinet.

Her vil de utvide ungdomsfiskeordningen til også å gjelde fiskeindustrien. Nå ber de fiskeriministeren komme på banen

– Rekruttering til ungdomsfiske som departementet kom med i fjor var en stor suksess. Nå ber vi Fiskeriministeren og Regjeringen om å utvide ordningen til også å gjelde fiskeindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Det sier ordfører Elbjørg Larsen (Ap) i Herøy kommune i Nordland til Kystmagasinet. Nå vil hun ha fiskeriministeren med på laget for å utvide ordningen til også å gjelde fiskeindustrien på land.

Vil sette søkelys på rekruttering

Herøy Kommune er en kommune som domineres av fiskerinæringen, og av oppdrett. Av Herøys arbeidsplasser i 2021 var 18,6 prosent tilknyttet industrien. Inkluderer man bygge- og anleggsvirksomhet samt kraft- og vannforsyning er andelen på 23 prosent, opplyser kommunen.

De ønsker nå å sette søkelys på nødvendig rekruttering til fiskeindustrien langs hele kysten.

– Nå spiller jeg inn et forslag fra fiskerikommunen Herøy og setter søkelys på nødvendig rekruttering til fiskeindustrien om å ta dette videre og gjøre en nødvendig rekruttering av ungdom også til fiskeindustrien på land.

Vil ha det samme som ungdomsfiskeordningen

Forslaget hun kommer med, er at regjeringen går inn med en sum for å støtte, og at kommunene følger opp med en likelydende sum, lignende med ungdomsfiskeordningen. Ungdomsfiskeordningen har selvsagt også Herøy søkt på.

– Vi foreslår det samme for fiskeindustrien i hele landet, langs hele kysten. Og vi ser jo at ungdommen søker seg til havnæringene i økende omfang, påpeker hun.

Vil gi ungdom sommerjobb i næringen

Ved å gi ungdom et tilbud om sommerjobb på land, men i nær tilknytning til ungdomsfiskeordningen, vil man sikre en forståelse og et samarbeid som kan styrke rekrutteringen av norsk ungdom til fiskeindustrien.

– Og gjennom en slik prioritering vil en kunne sikre rekruttering slik at de siste mottakene langs kysten ikke legges ned eller bare betjenes av innleid arbeidskraft.

– Det er mange som klager på at fiskebrukene er stengt om sommeren, slik at ungdommene ikke har noe sted å levere?

– Det er klart at sommerstengte fiskebruk er en utfordring som må løses. Dette går hånd i hanske, for har man ikke åpent om sommeren, får man heller ikke ungdommer til å delta i ungdomsfiskeordningen. Å ha en rekrutteringsordning for fiskeindustrien er atter et argument for å ha fiskebrukene åpne.

Ber ministeren se på forslaget

Ved å arbeide for rekruttering også til fiskeindustrien vil en dessuten ta vare på kulturhistorien som har vært på kysten og i kommunens fiskeri. Man vil også initiere til nyetablering og videreutvikling og sikre vilkår til den minste flåten.

– Herøy kommune vil med dette oppfordre Fiskeriministeren til å se på dette forslaget og bevilge midler til å styrke rekruttering av ungdom til arbeid i fiskeindustrien. Det tenkes at bevilgning kan være i samme størrelsesorden som til ungdomsfiskeordningen og at disse to tilskuddsordningene tildeles tilknyttet hverandre.

Bevilget to millioner til ungdomsfiske

Det ble som tidligere omtalt i Kystmagasinet nylig bevilget to millioner kroner fra regjeringen for å videreføre ungdomsfiskeordningen i 2023.

– Jeg tenker at denne ordningen vil trenge det samme, altså to millioner kroner. Dette mener jeg er en veldig positiv sak for kystkommunene og for rekruttering i yrket. Å bearbeide fisken nært der den kommer på land, og at man ikke sender den fra seg til andre steder og land rundt, er jo det som ligger i begrepet bærekraft. Jeg håper forslaget blir tatt godt imot, avslutter ordføreren.

Kystmagasinet har foreløpig ikke fått noen kommentar fra Fiskeridepartementet til forslaget.