STØRRE KVOTE: Regjeringen innførte kvotefleksibilitet i fangsten fra 2022, og 673 tonn skal dermed trekkes fra totalkvoten, melder Fiskeridepartementet.

Fyller på snøkrabbekvoten for 2023 med cel 1 000 tonn

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 7790 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Dette innebærer en økning på 1065 tonn fra 2022, og er i tråd med råd fra Havforskningsinstituttet. Regjeringen innførte kvotefleksibilitet i fangsten fra 2022, og 673 tonn skal dermed trekkes fra totalkvoten.

Avsetter 62 tonn til forskning

Det er også besluttet å avsette 62 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2023, melder Fiskeridepartementet.

– Vi får stadig mer kunnskap om snøkrabbe. De siste fem årene har det blitt gjennomført forskningstokt og redskapsforsøk. Anbefalingene om en utvidelse av fredningsperioden og krav til bruk av nedbrytbar tråd i teinene vil bli sendt på høring tidlig i 2023, men eventuelt nye krav vil ikke være aktuelt å innføre før fra 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Høring om fredningsperiode og råtnetråd

Havforskningsinstituttet har anbefalt å utvide fredningsperioden i to måneder. Fra 1. juli - 31.oktober til 1. juli - 31. desember. Dette for å beskytte krabben i perioden hvor den skifter skall og bygger opp kjøttfyllingsgraden, som igjen vil optimalisere verdien av fangstene. Havforskningsinstituttet har også anbefalt å innføre krav om bruk av nedbrytbar tråd i teinene for å hindre spøkelsesfiske ved tap av redskap som kan føre til utilsiktet dødelighet.

Vurdering av fremtidig fangstregulering

Nærings- og fiskeridepartementet ba Fiskeridirektoratet i bestilling av 16. mai 2022 om å gjøre en helhetlig vurdering av en fremtidig regulering av fangst av snøkrabbe, med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten. Fiskeridirektoratet har gjort en grundig vurdering med hovedvekt på deltakelsen i fangsten og på lønnsomheten for de aktørene som har etablert seg i fisket.

Redskapskonflikter og miljøutfordringer er også problematisert i direktoratets vurdering, og det har særlig i årets sesong vært konflikter på fangstfeltet. I tillegg er det en stor utfordring at det settes igjen teiner, og at havet brukes til lagring av bruk som ikke er merket.

– Særlig miljøutfordringene og håndtering av tapte og gjenstående teiner, som fører til spøkelsesfiske og redskapskonflikter er problemstillinger som må tas tak i nå. Departementet har derfor bedt Fiskeridirektoratet om å sende på høring et krav om merking av teiner, og at dette kan innføres i dialog med næringen. Når det gjelder fremtidig regulering av deltakelsen i fangst av snøkrabbe, så vil dette spørsmålet også bli sendt på høring tidlig i 2023, sier Skjæran.