UNDERSØKER: Havarikommisjonen skal undersøke ulykken om bord på snøkrabbebåten MS «Hunter».

Skal undersøke ulykken ombord på «Hunter»

Statens Havarikommisjon har besluttet å undersøke ulykken ombord på fiskebåten «Hunter».

Publisert Sist oppdatert

Det var den 30. januar i år at en av besetningen om bord på fiskebåten «Hunter» falt over bord i Barentshavet. Statens Havarikommisjon har besluttet å undersøke ulykken på fiskebåten.

Antatt omkommet

Fartøyet drev snøkrabbefiske i Barentshavet, og besetningen holdt på med arbeid på dekk da en person falt over bord. Det ble varslet om mann over bord og deretter igangsatt søk fra flere fartøy.

Den savnede personen var en latvisk mann i 30-årene, og er antatt omkommet.

Avdekket tre forhold

Nå har Havarikommisjonen foretatt undersøkelser om bord på MS «Hunter», hvor det også er gjennomført intervjuer med mannskapet. Undersøkelsene har så langt avdekket tre forhold som er av en slik art at Havarikommisjoenen ser behov for å informere Sjøfartsdirektoratet om forholdene.

Sjøfartsdirektoratet kan dermed iverksette nødvendige tiltak i påvente av Havarikommisjonens endelige resultater fra undersøkelsene.

Varselet som Havarikommisjonen har avdekket omhandler forhold knyttet til språkkunnskaper, forhold knyttet til transport av agn og forhold knyttet til arbeidsprosessen med kobling av teiner til line.

Dårlige engelskkunnskaper

Havarikommisjonen skriver blant annet i sitt varsel at flere av mannskapet hadde så dårlige engelskkunnskaper at de vurderer at det har vært vanskelig å oppfatte både arbeidsprosedyrer og sikkerhetsinstrukser, slik at arbeidet kunne gjennomføres på en forsvarlig og sikker måte.

Havarikommisjonen påpekte også sikkerhetskritiske funn knyttet til transport av agn fra akterdekket til fremre arbeidsdekk, og klargjøring av teine fra transportbånd der teinene kobles til line på usikret dekk.

Tilrådinger fra kommisjonen

Havarikommisjonens tilrådinger til Sjøfartsdirektoratet er følgende:

Å påse at rederiet sikrer nødvendig engelskunnskaper for besetningen på fiskefartøyet «Hunter», slik at sikker drift kan ivaretas.

Å påse at rederiet sikrer transport av agn om bord på en slik måte at dette ikke utsetter besetningen for risiko for å falle over bord.

Å påse at rederiet sikrer arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line slik at det ikke oppstår risiko for fall over bord.

Det gjøres oppmerksom på at Havarikommisjonen er i en tidlig fase av undersøkelsen og videre undersøkelser gjenstår.