KLARTE IKKE LA DEN VÆRE I FRED: Kvalrossen fotografert foran en stor folkemengde på Kadettangen i sommer. Det skjedde en lang rekke hendelser mellom mennesker og kvalrossen i sommer, som kunne fått tragisk utfall. Dette til tross for sterke formaninger fra faghold.

Kvalrossen «Freya» avlivet i helga

Etter uker med nestenulykker, der badende og svømmende har kommet altfor nær kvalrossen i Oslofjorden, så Fiskeridirektoratet seg i helga nødt til å avlive dyret.

– Beslutning om avliving ble tatt etter helhetsvurdering der vi kom frem til at menneskers liv og helse kunne komme i fare, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i ei pressemelding etter avlivningen.

Avlivet av fagfolk

Aksjonen ble gjennomført av personell fra Fiskeridirektoratet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

– Godt trent personell gjennomførte aksjonen etter gjeldende rutiner for avliving av sjøpattedyr. Aksjonen forløp uten dramatikk, sier Bakke-Jensen.

Politiet og Mattilsynet ble varslet i forkant av aksjonen. Hvalrossen er overlevert til videre håndtering av veterinærer.

Høy risiko for mennesker

Den siste uken har Fiskeridirektoratet gjennom egne observasjoner konkludert med at risikoen for farlige situasjoner for mennesker og dyr var svært høy.

– Til tross for gjentatte oppfordringer fulgte ikke publikum anbefalinger om å holde avstand til hvalrossen, og det oppsto farlige situasjoner ved flere anledninger, skriver direktoratet.