Årsregnskap

GODT ÅR: MS «Asbjørn Selsbane».

Godt år for Asbjørn Selsbane

Fiskebåtrederiet Asbjørn Selsbane AS hadde et godt år i 2021. Selskapet fisket for 75,2 millioner kroner med fartøyet med samme navn, MS «Asbjørn Selsbane».

Publisert Sist oppdatert

Det er en pen økning fra 2020 på 15 millioner kroner. Selskapet endte opp med et driftsresultat på 14,1 millioner kroner, mot 9,7 millioner i 2020.

Betydelig egenkapital

Årsresultat ble på 8,5 millioner kroner, der ca 8 millioner ble avsatt til egenkapital. Egenkapitalen i selskapet utgjør etter dette om lag 120,3 millioner.

Rederiet har tilhold på Kvaløya i Tromsø kommune, eies av Andreas Hansen (70 %), Henriette Hansen (10 %), Olav Hansen (10 %) og Erlend Hansen (10 %). Førstnevnte er også daglig leder i selskapet.

Fartøyet de drifter ble bygd ved Karstensens Skipsværft i 2013 og er på 55 meter. De har kvoter og rettigheter for fiske etter torsk, sei, hyse, nordsjøsild, NVG-sild og makrell.

Kan lagre levende torsk

Fangsten kan enten lagres fersk eller fryst. De har også mulighet til levende fangst av torsk om bord.

Rederiet har for øvrig et nytt fartøy under bygging ved Karstens Skipsværft, som skal utrustes for snurrevad og trål. Dette skal etter planen stå klart i løpet av 2022, og erstatte «Stødig» som ble solgt i 2020.