Årsregnskap

GODT FISKE: Tråleren «Remøy» fisket i 2021 for 146 millioner kroner.

Fisket for 146 millioner kroner i fjor

Remøy Havfiske AS fisket for 146 millioner kroner i 2021 med tråleren «Remøy».

Rederiet drifter tråleren «Remøy», som ble bygd ved VARD i 2013. Fartøyet er bygd i stål og er på 74 meter.

Bedret driftsinntektene

Fartøyet har kvoterettigheter for fiske etter reker, i tillegg har de rettigheter for hyse, sei og torsk nord for 62 breddegrader, samt for seifiske sør for 62 breddegrader.

Remøy Havfiske AS hadde i 2021 driftsinntekter på 146,6 millioner kroner, som var 16 - 17 millioner kroner bedre enn foregående to år. Resultatet før skatt var på 13,9 millioner, og selskapet endte opp med et årsresultat på 10,8 millioner.

Styrket egenkapitalen

Rederiet har en god likviditet og soliditet. Selskapet har styrket sin egenkapital i løpet av 2021, og hadde ved årsslutt en egenkapitalandel på 26,8 %.

Rederiet inngår i et konsern med fire andre selskaper, med Remøy Havfiske Holding AS er morselskapet. Daglig leder i Remøy Havfiske AS er Kristin Remøy.

På eiersiden av Remøy Havfiske Holding AS finner vi Beate Remøy Eggesbøe (19,463 %), Olav Remøy gjennom Stormy Invest AS (40,268 %) og Kristin Remøy som eier av K.Remøy Invest (40,268 %).