TURISTFISKEAPP: Det er hele fem forskjellige apper turistfiske kan rapporteres via.

Rapporterer via fem forskjellige apper

Fra og med i år har turistfiskebedrifter blitt pålagt å bruke godkjente apper til fangstrapportering. Det er hele fem forskjellige apper som kan brukes og som er godkjente.

tSom kystmagasinet har belyst i tidligere artikler er det stor usikkerhet rundt tallene som rapporteres, og direktoratet vedgår at det trengs «systemvalideringer» som forhindrer åpenbare feil.

Samtidig er det lite kontroll på hva turistene rapporterer til turistfiskebedriftene. I juni sendte Ines Eberhardt ved turistfiskebedriften Bjørnstad AS følgende henvendelse til Fiskeridirektoratet og spurte om hva de kan gjøre med gjester som «fanger ulovlig mye fisk» og som ikke vil fylle ut informasjon i appen Gofish. Hun lurte på hva de kunne gjøre med gjester som ikke aksepterte norsk lov.

Kystmagasinet har ikke sett svaret på henvendelsen. Men i en annen artikkel opplyser leder for reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet Trond Ottemo at ansvaret for rapportering ligger på bedriftene, som skal sørge for at det rapporteres korrekt.

Det finnes fem apper som Fiskeridirektoratet har godkjent for rapportering ifølge direktoratets nettside:

Yes Seafishing

YES SEAFISHING: Denne appen brukes av medlemmer i Yes Seafishing.

Appen er laget for organisasjonen Yes Seafishing. Dette er en organisasjon som beskriver seg selv som en som skal være en aktiv medspiller for tilbydere av sjøfisketurisme, og som skal bedra til en profesjonell, lønnsom og bærekraftig næring.

Organisasjonen har ifølge deres nettside 79 medlemsbedrifter. Blant disse er flere av de største turistfiskeoperatørene.

Go Fish

GO FISH: Kanskje en av de mest avanserte appene med flere integrerte tjenester.

Dette er en app utviklet av Dualog AS i Tromsø. Det er en app som kommer i en gratis utgave og en som inkluderer sporing av båt på kart. Appen virker relativt avansert. I appen inngår også et gjesteregister. Dette knytter en gjest til en båt slik av virksomheten skal kunne foreta sikkerhetssjekk før de går på havet og registrere fangst når de kommer på land.

For å bruke appen må bedriften ha en sporingsenhet i hver båt. Sporingsenheten sender informasjon om GPS posisjon og annen info. Fangstinformasjon sendes til direktoratet hver mandag. Det fremgår ikke på Go Fish sin nettside hvor mange som bruker appen. Pro-versjonen som inkluderer sporing har en årlig kostand på 5900 kroner per båt. Det kan også betales 60 kroner per døgn per båt for de døgn båter er i bruk,

FishReg

TYSKEID APP: FishReg er en tysk eid app.

Appen som hver enkelt fisker laster ned for å rapportere direkte til turistfiskebedriften er relativt rimelig. Den inneholder ikke sporing av fartøy, men er utelukkende fokusert på rapportering av fangst og sluppet fangst.

Ut fra nettsiden hvor det er oppgitt et tysk telefonnummer om en ønsker med informasjon om appen, kan det virke som om denne er utviklet med tyske fiskere som målgruppe. Tjenesten selges av tyske Andreas Niemann.

Fishmemo

FISHMEMO: En rimelig app med ukjent antall brukere.

Dette er en app som distribueres av firmaet Frifugl AS. Appen lastes ned av gjestene som bruker denne til å rapportere til turistfiskebedriften. Dette er en svært rimelig løsning som fra neste år koster 150 kroner per måned pluss etablering 950 kroner (eks. moms). Frifugl AS ble etablert sommeren 2020 av Ketil Berg fra Birtavarre i Finnmark.

Fishlog

FISHLOG: Lite informasjon tilgjengelig om en ikke har passord.

Denne appen er vanskelig å finne informasjon om. Link på Fiskeridirektoratets side fører til en passordbeskyttet innloggingsside. Det er oppgitt en epostadresse som tilhører domenet humetrica.com. Det er med andre ord vanskelig å finne informasjon om appen.

Oppgitt telefonnummer tilhører Bengt Jarle Andreassen på Kaldfarnes på Senja i Troms. Han er blant annet styreleder i Senja Havfiskesenter AS

Skal også rapportere norske turister

I de fem appene rapporteres det bare fem arter; sei, torsk hyse, uer og kveite. Turistfiskerne står fritt til å slippe fisk de ikke ønsker. Derfor skjærer mange loins av torsk, og dumper resten av fisken, samtidig som fisk som lyr og sei som har mindre verdi i større grad slippes uavhengig av størrelse. For at tallene som rapporteres skal være riktige må først turistfiskerne rapportere riktig til turistfiskebedriften. Deretter må turistfiskebedriften kvalitetssikre informasjon som sendes videre.

Det er også viktig å merke seg at turistfiske ikke bare omfatter utenlandske turister. Men også norske borgere som leier båt og utstyr av turistfiskebedrifter. Disse fangstene skal også rapporteres.