MAKRELL: Varierende vær og fangster preger den første uka av Havforskningens tokt i Norskehavet.
MAKRELL: Varierende vær og fangster preger den første uka av Havforskningens tokt i Norskehavet.

Dette er status etter Havforskningens første uke på silde- og makrelltokt:

Havforskningen er på forskningtstokt. Etter seks døgn har de dekket området mellom Norskekysten og Shetland, vestover inn i færøysk sone.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Havforskningsinstituttet på sine sider.

To dager med kuling

Havforskningsinstituttet og de innleide ringnotbåtene «Vendla» og «Eros» er godt i gang med sommerens kartlegging av økosystemet i Norskehavet. Etter seks døgn har de dekket området mellom Norskekysten og Shetland, vestover inn i Færøysk sone og nord til 64° N. Bortsett fra to dager med kuling har været og fremdriften vært god. Sammen med de norske båtene kartlegger de utenlandske båtene områdene rundt Island, Nordsjøen og øst av Grønland. De har så langt hatt 20 stasjoner i forhåndsbestemte posisjoner med 30 minutters trålhal i overflaten, plankton og vannprøve.

KART: Slik ser det foreløpige kartet over makrell- og sildefangster fra Havforskningsinstituttet ut.
KART: Slik ser det foreløpige kartet over makrell- og sildefangster fra Havforskningsinstituttet ut.

Fangstene varierer

Totalfangstene av makrell har variert mellom 60 og 4000 kilo, med gjennomsnittsvekt på fiskene mellom 260 og 496 gram. Den største makrellen har vi funnet i områdene vest for 2°W. Totalfangstene av norsk vårgytende sild har variert mellom 0 og 870 kilo, med gjennomsnittsvekt på mellom 199 og 287 gram. Vi har også hatt trålhal på ekkoloddregistreringer i 150-300 m dyp der fangstene hovedsakelig har vært ett til to år gammel kolmule.

Toktet skal vare i fem uker, frem til 5. august.