LEPPEFISK: Fra i dag skal Fiskeridirektoratet ha sterkt søkelys på fisket etter leppefisk. Kontrollen vil ha særlig søkelys på riktig utøvelse av fiske, riktig føring av landings-/sluttsedler og mobile kjøp.

Denne uka går Fiskeridirektoratet til aksjon i jakten på ulovligheter i leppefiskfisket

– Dette er et fiske med mange aktører og en god del utfordringer, sier Roger Aasarmoen i Fiskeridirektoratet region Vest, som leder aksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Kontrollen vil ha særlig søkelys på riktig utøvelse av fiske, riktig føring av landings-/sluttsedler og mobile kjøp. Det vil også bli gjennomført digitale dokumentkontroller i løpet av offensiven.

Mange utfordringer

– Dette er et fiske med mange aktører og en god del utfordringer, sier Roger Aasarmoen i Fiskeridirektoratet region Vest, som leder aksjonen.

– Vanlige lovbrudd tidligere år har vært at fartøy som bruker mellomlagringsmerd ikke rapporterer antall merder og deres posisjon til Kystvakten. Noen fartøy har også benyttet seg av samme mellomlagringsmerd, noe som fører til at fangsten ikke blir holdt adskilt til veiingen er avsluttet og seddelen skrevet.

Må ha AIS påskrudd

Et annet brudd på fiskernes rapporteringsplikt er at posisjonsrapporteringssystemet ikke er skrudd på. Under utøvelse av leppefisket skal AIS være aktivt til enhver tid.

– Det vil si fra fartøyet starter fisket til sluttdatoen for leppefisksesongen, understreker Aasarmoen. Overføring av fangst er ikke tillatt Kvantumet som kan fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Ungdoms- og fritidsfiske

– Ungdoms- og fritidsfiskere er fiskere som ofte har lite erfaring og derfor ikke er like godt kjent med regelverket. Når en ungdom er påmeldt må hun/han utøve fisket selv. Det er ikke tillatt at andre utøver ungdomsfiske på vegne av noen andre.

– Det er viktig at ungdoms- og fritidsfiskere setter seg godt inn i regelverket i dette fiskeriet, oppfordrer Aasarmoen.

Fiskere som fisker leppefisk, må være oppmerksom på at teinene skal merkes og røktes daglig.

FAKTA: Plikter og regler i fiske etter leppefisk

 • Redskapen skal røktes daglig
 • Bifangst skal slippes tilbake i sjøen
 • Ved landing skal det i tillegg til vekt oppgis antall individer av de ulike artene
 • Mellomlagringsmerder skal merkes og rapporteres inn til Kystvaktsentralen
 • Fartøy som ikke har krav til sporing skal bruke AIS
 • Det er forbudt å overføre fangst
 • Det er forbudt å motta og lande fangst som er fisket av andre
 • Leveringsavtale må sendes inn til Fiskeridirektoratet. Dette gjelder fra 2022 og fritidsfiskere
 • Det er ikke tillatt å levere leppefisken direkte til oppdrettere
 • Flere fartøy kan ikke dele mellomlagringsmerder
 • Redskap som tilhører andre fartøy kan ikke benyttes
 • Fartøyets høvedsmann skal være manntallsført

(Kilde: Fiskeridirektoratet)