KRITISK: Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt, omtaler kvoterådet fra Havforskningen som uforståelig. Han får støtte fra sin kollega i Norges Fiskarlag.

Maråk om kvoterådet for torsk: – Her har forskerne bommet kraftig

Reaksjonene fra fiskerorganisasjonene på det nye kvoterådet fra Havforskningsinstituttet, har kommet kontant. De er ikke overrasket, men sterkt kritiske.

Publisert Sist oppdatert

Som omtalt i Kystmagasinet, foreslår forskerne sterke reduksjoner i kvotene for torsk, men også for blåkveite og hyse.

– Urovekkende råd

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag sier i en pressemelding at ingen av de tre rådene er overraskende, men at det likevel spesielt på blåkveite er noe uventet.

Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag

– Ja, blåkveita er trukket noe uventet tungt ned. Norske fiskere melder om god tilstand på fangstfeltene. Det er derfor litt urovekkende når rådet er såpass i utakt med erfaringene på feltet, sier Heggebø.a

På torsk og hyse er nedtrekket mer i tråd med det som var forventet.

– Utviklinga viser at vi er i en ny situasjon når det gjelder torsk og hyse. Dette har vi sett over tid, sier han.m

Maråk: – Uforståelig

Administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt går ennå lenger:

–  Nedgangen er langt meir enn venta, spesielt når ein tar omsyn til at kvota ifølge forskarane skal enda lenger ned. Forskarane har tidlegare sagt at torskekvotane truleg vil stabilisere seg på rundt 600 000 tonn. No er tilrådinga ei kvote på 453 427 tonn, og den skal ytterlegare ned. Kvar blir det av stabiliteten på rundt 600 000 tonn, spør Maråk til egne nettsider.

Maråk viser også til at reduksjonen i tilrådingen for blåkveite med 38 prosent er uforståelig.

– Her har forskarane diverre bomma kraftig. Utifrå dei råda forskarane no har lagt fram, kan ein parkere ressursrentedebatten for fiskeri. Det blir ingen ekstraordinær høg avkastning å skatte av, viss dette blir følgt, seier Maråk.