KVOTE:: – Basert på mottatte innspill har Fiskeridirektoratet besluttet å fastsette følgende kvoteenheter for 2023, opplyses det.

Makrellkvotene for 2023 er klare

Fiskeridirektoratet har fastsatt endelige makrellkvoter for 2023, gjeldende fra i dag 13. juni 2023.

Det melder Fiskeridirektoratet.

Den endelige norske kvoten i fisket etter makrell for 2023 følger av avtalen om forvaltning av makrell mellom Norge og Storbritannia av den 8. juni, kvoteoverføringer og saldering mot kvoteregnskapet for 2022. Reguleringen av fisket etter makrell i 2023 har vært på høring, og basert på mottatte innspill har Fiskeridirektoratet besluttet å fastsette følgende kvoteenheter for 2023:

Kystfartøygruppen: Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 28,547. For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fastsettes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 57,093.Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 15,18.

Trålfartøy: Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 0,83.Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 0,49.

Små ringnotfartøy (SUK): Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 4,46.Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,16.

Fartøy med ringnottillatelse: Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,99.Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,32.

– Endringene har virkning fra og med i dag 13. juni 2023, opplyses det.