OVER 200 TONN: Tildigere Ruth Kristin", nå "Husøygutt" har i år fisket over 200 tonn taskekrabbe.

Taskekrabbe: Fisket krabbe for en kvart million i måneden

Krabbe kan være svært lønnsomt fiske for de som virkelig satser. En sjark har fisket taskekrabbe i ti måneder. Inntekten er cirka en kvart million i måneden. Ifølge data fra sluttseddelregisteret er det 51 fartøy som har fisket mer enn 20 tonn taskekrabbe i år.

Publisert Sist oppdatert

Hele 27 fartøy har fisket mer enn 50 tonn, og av disse har ett fisket over 200 tonn, mens fire har fisket over hundre tonn. (Se komplett oversikt nederst i artikkelen)

Største enkeltlevering over tre tonn

For en del båter har taskekrabbe blitt et verdifullt fiske og fangstene kan være gode. Det er levert hele 760 fangster på 1000 kilo. Største enkeltlevering har «Havdur» fra Sola i Rogaland som på en gang leverte over tre tonn.

I Råfisklagets distrikt, er det i år levert 2175 tonn hunnkrabbe til en snittpris på 13,85 kroner kilo, og 1329 tonn hannkrabbe med en snittpris på 13,58 kroner per kilo.

«Husøygutt» på topp med over 200 tonn

ØKER MINSTEPRISEN: Råfisklaget øker i mai minsteprisen for taskekrabbe med 2,50 kroner.

På topp blant taskekrabbebåtene finner vi «Husøygutt», en sjark med lengde på 10,64 meter, hjemmehørende på Træna i Nordland. Denne sjarken har levert 203 646 kilo taskekrabbe. Med en snittpris på 12,50 kroner (antar det er utkast i fangsten) har sjarken fisket taskekrabbe for over 2,5 millioner kroner.

Fangsten til «Husøygutt» er tatt fra begynnelsen av juli frem til midten av desember. Det vil si i underkant av ti måneder, hvilket igjen innebærer at sjarken har fisket krabbe verdt rundt 250 000 kroner per måned.

6-metring fisket 57 tonn

Krabbefisket foregår i stor grad i beskyttet farvann. En båt trenger ikke å være stor for å kunne fiske effektivt. «Annely», hjemmehørende på Frøya, har en lengde på 5,80 meter. I år har den lille sjarken fisket 56 746 kilo taskekrabbe. «Annely» begynte fisket etter taskekrabbe i juni og avsluttet i november.

Totalt 5084 tonn i år

Ifølge sluttseddelregisteret er det i år levert 1342 tonn krabb begge kjønn, 1454 tonn hannkrabbe og 2287 tonn hunnkrabbe, totalt 5084 tonn taskekrabbe. Av dette er 4218 tonn fisket nord for 62 grader og 866 tonn sør for 62 grader. 131 tonn er levert av fritidsfiskere, og 3142 kilo er levert for bruk som agn.

I mai vil Råfisklaget øke minsteprisen på taskekrabbe med 2,50 kroner per kilo, fra 13,50 til 16,00 kroner per kilo. Det er i år fisket 3750 tonn taskekrabbe, til en verdi av 51,4 millioner kroner, i Råfisklagets distrikt. Det vil gi en kraftig økning i netto inntjening. Mange krabbebåter har i utgangspunktet lavt drivstoffkonsum under fisket. Men de merker høye dieselpriser som alle andre fartøy.