HESTMAKRELL: For kystnotbåten "Elias" har hestmakrell blitt en viktig fiske. Ingen fisket mer hestmakrell i 2022 enn "Elias".

Millioninntekt på lunefull fisk

Hestmakrell er en fisk som mange fiskere ikke vil bruke tid på. Samtidig er det noen mindre kystnotbåter som har millioninntekt på fisken.

Publisert

Med en fangst under 5000 tonn i år, har det ikke vært noe stort år for båter som har fisket hestmakrell. I 2020 var fangsten til sammenligning 12 000 tonn.

Dårlig fiske i 2022

LUNEFULL FISK: Hestmakrellen er en lunefull fisk som mange fiskere ikke vil bruke penger på.

Mye av fangsten er bifangst i industritrål og reketrål, og i fiske med ringnot og pelagisk trål etter annen pelagisk fisk. Av 5222 tonn solgt gjennom Sildesalgslaget har 3565 tonn blitt solgt til konsum. Hestmakrellen til konsum har i snitt oppnådd en pris på 8,86 kroner per kilo.

Åtte kystnotbåter med lengde mellom 12,50 og 14,99 meter har i løpet av 2022 fisket over 100 tonn hver. Nederst i oversikten Kystmagasinet har laget basert på informasjon fra sluttseddelregisteret finner vi «Øyasund». Båten som har en lengde på 14,11 meter har fisket 113,7 tonn. Om fartøyet har oppnådd det som er gjennomsnittlig pris for hestmakrell, har det hatt rett i overkant av en million i inntekt fra fisken.

"Elias" på topp

På topp finner vi fartøyet «Elias» med lengde på 12,99 meter. Denne notbåten har fisket hele 303,1 tonn hestmakrell, hvilket gir en fangstverdi på rundt 2,7 millioner kroner. «Elias» har kvoter på makrell og sild. I år er det levert 247 tonn makrell og 150 tonn sild. Makrellen har en estimert verdi på 3,4 millioner kroner og silda 1,1 million. Når sild og makrell samlet gir en omsetning estimert til 4,5 millioner, kommer det godt med når en kan toppe opp med fra 2,7 millioner kroner fra hestmakrell.

Hestmakrell fiskes mest i vinterhalvåret. Men selv om fisken har utbredelse helt opp til Lofoten, foregår fisket fra Sogn og Fjordane og sørover. De fleste båtene som har suksess i dette fisket er hjemmehørende fra Bergen og sør til Karmøy.