KONTROLL: Mandag starter 15 nytilsatte tollere i jobb i Troms og Finnmark. 15 av dem skal ha arbeidssted Tromsø. Oppdraget deres blir å sørge for at sanksjonsregimet som ble innført etter Russlands invasjon av Ukraina, opprettholdes.

Mandag starter 15 nye tollere på jobb i nord med et helt konkret oppdrag

Tolletaten i Troms og Finnmark får 15 nytilsatte tollere i jobb på mandag. 

Publisert Sist oppdatert

De 15 tollerne har i følge avisa Nordlys ett eneste oppdrag: Å kontrollere russiske trålere i de tre nordnorske havnene russerne fortsatt er velkommen i.

Skal håndheve sanksjonene 

Altså Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. I tillegg skal det også føres kontroll med sanksjonsbestemmelsene mot Russland på Storskog grenseovergang.

– Over revidert statsbudsjett i sommer ga regjeringen oss anledning til å ansette 15 ekstra tjenestemenn til det oppdraget vi har fått, å foreta kontroll av at sanksjonsbestemmelsene mot Russland etterleves, sier områdesjef Tom Olsen i Tolletaten til Nordlys.

Fem av dem skal i følge avisen ha tjenestested i Tromsø.

– Vi fordeler ressursene slik at vi er i stand til å gjennomføre kontrollene i de tre havnene og på Storskog.

Færre anløp - få beslag

Olsen sier at de har sett en utvikling at det er færre russiske tråleranløp.

– Men dette går i bølger. Vi gjennomfører kontroll av alle anløpene. Det er ingen av disse russiske fartøyene som får forlate havnene uten at vi har kontrollert dem opp mot de til enhver tid gjeldende sanksjonsbestemmelsene.

Også antall funn ombord i trålerne er lavt. 

– Det har vært noen funn, men ikke veldig mange. Det kommer stadig nye sanksjonspakker og vareomfanget utvides. Det er ikke usannsynlig at det medfører flere funn i tiden framover.

I Tromsø vil det fra mandag være rundt 35 årsverk i Tolletaten, mens det i regionen vil være rundt 100.