Årsregnskap

FISKEBAS AS drifter ringnotbåten med samme navn.

Beste fangstår for MS «Fiskebas»

Fiskebåtrederiet Fiskebas AS hadde et godt fangstår i 2021

Publisert Sist oppdatert

Rederiet eier og drifter ringnotfartøyet MS «Fiskebas», og fisket i fjor for 56,7 millioner kroner. Om lag 7 millioner mer enn foregående år.

Familiedrevet rederi

Selskapet er familiedrevet og eies av blant andre daglig leder Siv Madsen, Geir Magne Madsen og Ole Morten Madsen, og har hjemmehavn i Florø, Vestland fylke. Fjoråret var for øvrig selskapets beste inntektsår etter anskaffelsen av fartøyet i 2013.

Bedre enn i 2020

Noe høyere driftskostnader i 2021 enn i 2020 bidro til å dra ned driftsresultatet fra 18 millioner til 14,2 millioner kroner. Lavere finanskostnader og rentekostnader i fjor gjorde at selskapet likevel kom ut med et bedre årsresultat i fjor enn i 2020.

Årsresultatet ble på 8,7 millioner kroner, hvor av 6,7 millioner ble avsatt til egenkapital. Det gir selskapet en egenkapitalandel på 27,7 %. Resterende overskudd på 2 millioner kroner ble avsatt til utbytte.

Allsidig fartøy

Fartøyet har en lengde på 64,20 meter, bygd i 2013 ved Vaaland Båtbyggeri, og har en lastekapasitet på 1537 m2. Båten er bygd som en moderne ringnotbåt, men kan tilpasses for bruk innen forskning, offshore og andre bruksmuligheter.

MS «Fiskebas» har følgende kvoter for pelagisk fiske i 2021; NVG-sild (2754,40 tonn), Nordsjøsild (1182,32 tonn), makrell (2307,42 tonn), lodde i Barentshavet (333,72 tonn) og Grrønland/Island/Jan Mayen (1654,29 tonn), samt Nordsjøsild i britisk sone (281,28 tonn).