Årsregnskap

BÅTVERFT: Grovfjord Båtbyggeri med solid overskudd tross nedgang i omsetningen i 2021.
BÅTVERFT: Grovfjord Båtbyggeri med solid overskudd tross nedgang i omsetningen i 2021.

Overskudd tross nedgang i omsetning

Selv om Grovfjord Båtbyggeri opplevde en omsetningsnedgang på 12 prosent fra 2020, kom de ut med et solid overskudd.

Publisert

Verftet hadde i fjor en omsetning på 56,7 millioner, mot 64,6 millioner i 2020. Av dette utgjorde andre inntekter 2,2 millioner, mens denne posten utgjorde 4,2 millioner i 2020.

Overskudd på 3,2 millioner

Driftsresultatet var på 3,86 millioner, som var 0,11 millioner lavere enn året før. Årsresultatet endte dermed på 3,2 millioner, mot 3,67 millioner i 2020.

Selskapet hadde ved inngangen til fjoråret en opptjent egenkapital på 10,4 millioner kroner. Overskuddet fra i fjor ble i sin helhet overført til opptjent egenkapital, som da utgjorde 13,64 millioner kroner.

Utbytte på 9,5 millioner

Det ble utbetalt utbytte til aksjonærene på 9,5 millioner kroner, slik at egenkapitalen ved årsslutt var på 4,14 millioner. Selskapets egenkapitalandel er på 30,7 prosent og kan betegnes som god.

Båtbyggeriet eies av Vidar Sjøvoll (65 %) og Marius Sjøvoll (35 %) gjennom henholdsvis Sjøvoll AS og Sjøvoll Industrier AS. I 2021 sysselsatte verftet 15 årsverk.