Årsregnskap

LOFOTEN: Skarvik AS opplevde svikt i omsetningen på 26 prosent i 2021.
LOFOTEN: Skarvik AS opplevde svikt i omsetningen på 26 prosent i 2021.

Omsetningen sviktet med 26 prosent

SVOLVÆR: Skarvik AS opplevde en nedgang i omsetningen på 26 prosent fra 2020 til 2021.

Omsetningen for verftet var i fjor på 81,3 millioner kroner. Tross nedgang i omsetningen, har selskapet god likviditet og styret er fornøyd med resultatet. Det fremkommer av styrets årsberetning.

Ny skipsheis

Verftet er lokalisert på Osan i Svolvær, og driver reparasjon og service for fiskeflåten, kystvakten, fergerederier, og frakteflåten i Nord-Norge. Anlegget har overbygd dokk og slipp. Mot slutten av fjoråret tok de for øvrig i bruk ny skipsheis.

Overskudd

Med et driftsresultat på 7,7 millioner, mot 19,6 millioner i 2020, endte verftet opp med et årsresultat på 6,2 millioner kroner. Det er betydelig lavere enn året i forveien, da overskuddet var på 15,5 millioner.

Av overskuddet ble 5 millioner satt av til ordinært utbytte for aksjonærene, mens 1,6 millioner ble satt av til konsernbidrag.

Redusert egenkapital

Den opptjente egenkapitalen ble redusert med 371 800 kroner, og var ved utgangen av 2021 på 19,9 millioner kroner. Selskapet har de siste årene styrket sin egenkapitalandel, som nå er på 51 prosent.

Skarvik AS eies i sin helhet av daglig leder Marius Løken, gjennom selskapet Skarvik Eiendom AS.

Selskapet hadde ved årsslutt 47 ansatte, hvorav 4 var kvinner. Overvekt av menn skyldes at svært få kvinner jobber i bransjen, skriver selskapet i sin årsberetning.