Skjæran med nullvisjon for drukning

Så langt i år har 45 personer omkommet i drukningsulykker. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor. Nå tar regjeringen grep for en nullvisjon for all drukning.

Det er stor overvekt av menn som omkommer, og da er spesielt menn fra 40 år og oppover utsatt. Bare i første halvdel av juli har sju personer omkommet, ifølge tall fra Redningsselskapet.

Behov for nasjonal innsats

– Redningsselskapet vil igjen understreke behovet for en samlet nasjonal innsats for å forebygge drukning fremover, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet i en pressemelding.

Den 25. juli er verdensdagen for å forebygge drukning, noe Redningsselskapet skal markere på en rekke skøytestasjoner denne dagen.

Ser alvorlig på drukning

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) er klar på at altfor mange omkommer hvert år som følge av drukning, og at dette er noe regjeringen tar på alvor.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP)

– Hvert år omkommer altfor mange som følge av drukning og det er dessverre mange personer som har druknet hittil i år. Dette er noe regjeringen ser alvorlig på, ett liv tapt er ett for mye, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til Kystmagasinet.

Sammen med berørte statsråder har Skjæran igangsatt et arbeid for å vurdere en nullvisjon for all drukning, som ikke bare er knyttet til bruk av båt.

– Arbeidet er på et tidlig stadium, og det er derfor for tidlig å si noe mer om dette og hva resultatet eventuelt blir, men det er et viktig arbeid som vi prioriterer, opplyser statsråden.

Nullvisjon i NFD

Han benytter samtidig å minne om badevett- og sjøvettreglene.
– Det er viktig at vi tenker på sikkerhet og hensynsfull atferd, slik at sommeren blir hyggeligst mulig for alle.

Ansvaret for drukningsforebygging er ifølge Skjæran spredt mellom ulik departementer, og at det innenfor Nærings- og fiskeridepartementet er etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på fartøy og innretninger underlagt Sjøfartsdirektoratets forvaltnings- og tilsynsansvar.

Dette omfatter nærings- og fritidsfartøy, og Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan.