John Sigurd Solberg blir daglig leder i det sammenslåtte selskapet. Foto: Ocean Electronics
John Sigurd Solberg blir daglig leder i det sammenslåtte selskapet. Foto: Ocean Electronics

Ocean Electronics og Westronic slår seg sammen

Et «nytt» og solid selskap innen maritim elektronikk ser dagens lys på Vestlandet. Ocean  Electronics i Florø, som består av tidligere Sigurd Solberg AS og Måløy Radioforretning AS kjøper aksjene Bergens-selskapet Westronic AS. – Med dette oppkjøpet blir vi et av de største  selskapene i dette segmentet i Norge, forteller daglig leder i Ocean Electronics John Sigurd  Solberg.  

Publisert

- Det viktigste for oss og kundene våre er at vi sikrer arbeidsplassene, og at en større stab gir økt kompetanse og ikke minst større kapasitet og fleksibilitet, sier Solberg.

For kundene er det avgjørende å hele tiden kunne seile, derfor møtes kundene der de er.

- Om et skip skal klasses når de er i Østen, så reiser vi til Østen og gjør jobben der. Med et større selskap og flere folk i staben blir vi mer fleksible for slike oppdrag, fortsetter han. 

Med en større stab å spille på vil selskapet også få en bredere og mer spisset kompetanse.

- Raske teknologiske endringer stiller store krav til både oss og den maritime næringen, og vi jobber hele tiden for å kunne møte framtidens krav. Å fusjonere de to selskapene Ocean Electronics og Westronic er en viktig del av denne  framtidssatsingen. 

3 lokasjoner i Vestland 

Solberg legger vekt på at Ocean Electronics skal ha driftsenhetene i Måløy, Florø og Bergen. 

- Vi blir et vestlandsbasert firma, men oppdragene våre er world wide. Westronic ble etablert i  Laksevåg for 30 år siden og har åtte ansatte. Forretningsdriften er lik i de to selskapene, men kundegrunnlaget blir naturlig nok utvidet ved fusjonen. Samlet vil det  nye selskapet ha rundt 25 ansatte og bli en av de største innen maritim elektronikk i Norge, målt i omsetning og antall ansatte. 

Vekst og utvikling 

Fusjonen vil skje i 2022 og John Sigurd Solberg blir daglig leder i selskapet. Geir Mordal som er daglig leder i Westronic skal pensjonere seg i tredje kvartal, men vil fortsette på deltid for å overføre sin kompetanse og kontaktnett til nye krefter i selskapet.

- Alle ser fram til å bli en  del av en større enhet, som vil skape vekst og utvikling til nytte for både kunder, ansatte, eiere og lokalsamfunn, avslutter Solberg.