Nederlandske bomtrålere i Hirtshals. Disse har til nå kunnet fiske i norsk sone. Men fra 1. mars er bomtrål forbudt i norske farvann. Foto Terje Engø

Norsk bomtrålforbud skaper bekymring

I rundt femten år har det vært forbudt for norske fartøyer å fiske med bomtrål i norsk farvann. Tross forbudet har det vært lov for utenlandske bomtrålere å fiske i norsk sone. Denne muligheten forsvinner fra 1. mars. Dette bekymrer danske fiskere.

Publisert Sist oppdatert

Den norske representasjonen i EU, har på vegne av regjeringen varslet EU-kommisjonen om totalforbudet i en epost datert 3. februar. Totalforbudet mot bomtrål i norske farvann vil ikke ramme danske fiskere direkte, men det skaper likevel bekymring, skriver Dansk Fiskeriforening sitt medlemsorgan Dansk Fiskeritidende.

Belgiske bomtrålere losser fangst i transitt i Thyborøn. Foto Terje Engø

Vekker bekymring

Det er rundt 25 nederlandske bomtrålere som har tillatelse til å fiske i norske farvann. Ifølge de nederlandske fiskerne sin forening, er de avhengige av å kunne fiske i norsk farvann. Forbudet vil få store økonomiske konsekvenser for en flåtegruppe som allerede sliter med lav inntjening.

I Danmarks Fiskeriforening vekker også forbudet bekymring:

Vi har tidligere hatt store problemer med nederlandske bomtrålere i dansk farvann. Men vi har funnet en løsning sammen med dem. Problemet med det nye norske forbudet er, at alle de nederlandske fartøy som normalt har vært i norsk farvann, nå tvinges til å fiske i britisk farvann og EU-farvann i Nordsjøen og Skagerak. Forbudet vil derfor få indirekte konsekvenser for dansk fiskeri, sier direktør i Danmarks Fiskeriforening, Ken Skau Fischer til avisen.

Det er det voldsomme bunngiret som gjør bomtråling omstridt, - og forbudt i norske farvann.

Offisielt trådte det norske forbudet i kraft fra nyttår. Men det har i en overgangsfase ikke blitt håndhevet. Nå er det informert om at forbudet vil bli håndhevet overfor eventuelle bomtrålere som måtte sette trålen ut i norsk farvann.

Skaper inntekter for dansk industri

Mange nederlandske og belgiske bomtrålere fisker i Nordsjøen og Skagerrak, men losser sine fangster i transitt i dansk havn. Fra Danmark sendes fangstene til kjøpere i Nederland og Belgia med lastebil. Bomtrålerne har også vært hyppige brukere av lokale leverandører og verksteder. Samtidig har mange fiskere opplevd brukskonflikter og at trålerne har slått av sine AIS-sendere og fisket nærmere land enn lovlig. Det er derfor delte meninger om bomtrål i Danmark.

Det er også sterk motstand mot bomtrål i mange fiskerikretser i Europa. Det hevdes at det tunge bunngiret som slepes foran trålen er svært ødeleggende på bunnhabitatet.