Årets YoungFisher, skal deles ut årlig, med den aller første utdelingen på Nor-Fishing i 2024.

Bli med og nominer Årets YoungFisher

YoungFish lanserer en ny pris for å hedre unge talenter i sjømatnæringen.

Publisert

I år tar YoungFish et stort steg fremover for å løfte frem unge talentfulle individer i sjømatnæringen. Den nyopprettede prisen, Årets YoungFisher, skal deles ut årlig, med den aller første utdelingen på Nor-Fishing i 2024.

Hva er formålet med Årets YoungFisher?

Formålet med prisen er å løfte frem de unge i næringen som har gjort noe særskilt for å løfte frem sjømatnæringen, de unge som jobber i den og/eller utfordrer næringens status-quo.

Prisen retter seg mot både fiskerinæringen og havbruksnæringen, og fokuset følger Nor-Fishing og Aqua Nors årlige syklus. I år fokuserer vi altså spesielt på fiskerinæringen.

Hvordan velges vinneren?

En jury bestående av representanter fra YoungFish, bransjen og media vil vurdere kandidatene og kåre en vinner.

-Men for å finne de beste kandidatene trenger vi næringens hjelp! Vi oppfordrer alle til å nominere en ansatt, en kollega, en kjenning... Ja, rett og slett et ungt talent som fortjener anerkjennelse for innsatsen de gjør, sier Hanna Bakke-Jensen, leder YoungFish.

Nominer din kandidat i dag!

Fristen for å nominere kandidater er 10. juli 2024. Nominasjoner kan sendes inn via et skjema som er tilgjengelig på Nor-Fishings nettsider, hvor du også finner mer informasjon om prisen.

Hvorfor denne prisen?

YoungFish ble etablert for å gi unge i sjømatnæringen et nettverk for å knytte kontakter og lære av hverandre. I år feirer organisasjonen sitt 10-årsjubileum, og i den anledning passer det perfekt å lansere Årets YoungFisher.

"Organisasjonen ble etablert for å gi de unge i sjømatnæringen et eget nettverk, slik at de kan knytte kontakt, lære av hverandre og på denne måten bidra til å utvikle sjømatnæringen. I år fyller YoungFish 10 år, og i anledning organisasjonens jubileum mener vi det da passer seg å dele ut den første prisen som Årets YoungFisher."

- Thomas Aleksander Hansen, leder YoungFish Midt

"Det er så mange unge talenter i sjømatnæringen. Denne prisen er vår måte å løfte disse frem. De er en del av fremtiden til næringen og bidrar allerede i dag til å utvikle den. Det fortjener oppmerksomhet."

Nominer i dag og vær med å forme fremtiden til sjømatnæringen!

Gå til Nor Fishings nettsider for å nominere dine kandidater og lese mer om prisen. Sammen kan vi løfte frem de unge talentene som vil drive sjømatnæringen videre inn i fremtiden.

 Om YoungFish

Organisasjonen er et faglig og sosialt nettverk for unge i sjømatnæringen i Norge. I dag har 3000 medlemmer, 4 regionslag og 2 lokallag.