Kystrekeflåten er fremdeles i en særskilt krevende økonomisk situasjon på grunn av høye kostnader i næringen, samt nedgående kvoter på reker i sør.

Øker satsen for tilskudd til kystrekeflåten i 2024

Nærings- og fiskeridepartementet øker satsen for utbetaling av tilskudd til kystrekeflåten fra 3 kroner til 4,50 kroner per liter drivstoff. Økningen skjer med umiddelbar virkning, og vil også ha tilbakevirkende effekt til 1. januar 2024.

Publisert

– Sammenlignet med andre deler av fiskeflåten er kystrekeflåten fremdeles i en særskilt krevende økonomisk situasjon på grunn av høye kostnader i næringen, samt nedgående kvoter på reker i sør. Derfor øker vi satsen for tilskuddet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Stortinget har i saldert budsjett for 2024 bevilget 22 343 000 kroner til tilskuddet. Tilskuddet fastsettes i forskrift av Nærings- og fiskeridepartementet, og departementet har myndighet til å gjøre endringer i forskriften for å sørge for en hensiktsmessig utbetaling av tilskuddet. Ordningen gjelder for kystrekeflåten i hele landet.

Garantikassen for fiskere vil foreta etterbetaling for fartøy som har mottatt tilskudd etter sats på 3 kroner per liter i inneværende år.