Leserinnlegg

NETTVERK: Daglig leder for Nettverk fjord- og kystkommuner, Bernt Lind-Aaby.

Regjeringen sender rydderegning til frivilligheten

Nettverk fjord- og kystkommuner: Regjeringen sparer seg til fant ved å kutte i tiltak mot marin forsøpling.

Det skriver daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner, Bernt Lind-Aaby i dette leserinnlegget.

Regjeringen sparer seg til fant når den kutter tiltak mot marin forsøpling. Hurdalsplattformen slår fast at «klima og natur skal være en ramme rundt all politikk». Da er det pinlig at de sender rydderegningen til frivilligheten.

Havet er under press

Fortellingen om havet er fortellingen om Norge. Gjennom å leve og bo ved havet har vi utviklet det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Men havet er under press, og det har lenge vært behov for opprydning. Derfor bruker mange fritiden sin til strandrydding og fjerning av marint søppel. Det siste tiåret har folket selv fjernet over 10.000 tonn søppel fra naturen.

Organiserer frivillige

Regjeringen har bevilget penger til tiltak siden 2015, og på det meste gikk 80 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling. Det er ingen veldig stor sum, men det har vært nok til å administrere og organisere frivillige til den viktige ryddejobben. Friluftsrådene over hele Norge har sammen med Hold Norge Rent, Naturvernforbundet, Norges Dykkerforbund, Plastfritt Havn, Sammen om søpla og en rekke andre organisasjoner sørget for en kraftig reduksjon i marin forsøpling.

Nå kommer kuttene

Men nå kommer kuttene. I fjor gikk det bare 50 millioner kroner til tiltak, og i årets budsjett er det kuttet ytterligere til 30 millioner kroner. I høst skrev derfor 36 organisasjoner brev til Stortinget hvor de ba om reversering av kuttene. Uten at det hjalp. I stramme budsjetter må det kuttes mange steder, men vi kan ikke kutte på steder som gjør oss fattigere senere.

Kraftig mobilisering

Alle synes å erkjenne at vi for lengst har passert grensen for hva havet tåler av plast. Dermed står vi i fare for å ødelegge vårt aller viktigste matfat, også for framtidas generasjoner. Derfor trengs det det en kraftig mobilisering, vi må alle ta et skikkelig tak.

Bærekraftmålet «Liv under vann» har som delmål at vi innen 2025 skal forhindre – og i betydelig grad redusere – alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer.

Historisk utvikling

Vår historiske utvikling fra å høste av havet i tider med mindre kunnskap og mindre regulering, har medført utfordringer som påvirker livet under vann. Utslipp fra industri, skipsverft, avløp, avrenning fra avfallsfyllinger og annen forurensende aktivitet over lang tid har ført til at sjøbunnen i mange norske havne- og kystområder er forurenset.

Falitterklæring

At regjeringen kutter og kutter i støtten til strandrydding og fjerning av marint søppel er ikke bare en fallitterklæring mot bærekraftsmålet om liv under vann, det er også en direkte trussel for de havnæringene som vi skal leve av de neste tiårene. Det er også et hån mot oss som bor langs kysten og vil ta vare på havet.