MILJØ: Majoriteten av redskaper til gjenvinning kommer fra Norge, og inkluderer alt fra oppdrettsnøter og trål til tau og presenninger, melder Nofir.

Gjenvinner mer fiskeri- og oppdrettsredskap enn noen gang tidligere

– 2022 ble et svært bra år for gjenvinning i de blå næringene. 2023 ser allerede ut som et rekordår, melder bodøselskapet Nofir.

Publisert Sist oppdatert

De har slått seg opp som et av de største selskapene i verden på gjenvinning av redskap fra fiskeri- og oppdrettsredskap. Siden 2011 har de samlet inn nærmere 61 000 tonn redskap fra mer enn 22 land og fire kontinent.

Majoriteten kommer fra Norge

Aldri før har så mye av redskapet latt seg gjenvinne som nå.

Majoriteten av redskapet kommer fra Norge, og inkluderer alt fra oppdrettsnøter og trål til tau og presenninger.

Ifølge selskapets egen miljøkalkulator tilsvarer 61 000 tonn gjenvunnet redskap også:

  • 219 600 tonn reduksjoner i klimagassutslipp

  • 103 700 tonn reduksjoner i ikke-fornybare ressurser

  • Utslippene til 1 996 363 passasjerer som flyr fra Oslo til London

STORE TALL: Oversikt over materiale som er samlet inn for gjenvinning i 2022.

– En kjempenyhet for miljø og klima

Øistein Aleksandersen, daglig leder i Nofir, forteller at utviklingen er svært positiv av flere grunner:

– For det første er jo dette en kjempenyhet for miljø og klima som skånes for det som tidligere var avfall, og for besparelsene i klimagassutslipp. For det andre er det en veldig positiv tilbakemelding til fiskeri- og oppdrettsnæringa som har satt dette høyt på agendaen.

For fjoråret løfter Aleksandersen fram noen høydepunkt. Blant annet økte andelen oppdrettsnøter som gikk til gjenvinning - altså som fikk et nytt liv i nye produkt - med 35 prosent.

I tillegg mottok Nofir 356 tonn garn i fjor, og nesten 1000 tonn trål. For førstnevnte er det snakk om en 100 prosent økning fra 2021, og for sistnevnte en økning på 68 prosent.

– 2023 kan bli nytt rekordår

Selskapet har også fått på plass gjenvinnings-avtaler på Island, Færøyene og Seychellene.

– Kort fortalt har vi de siste årene mottatt stadig mer til gjenvinning - og det vi mottar er enklere å gjenvinne til nye produkter. Det handler om at de blå næringene har tatt mer ansvar, og at de er blitt mer bevisste på valg av bærekraftige materialer, samt samarbeid med gjenvinningsaktører som oss, sier Aleksandersen.

INTERNASJONALE: Statistikken over materiale som er samlet inn for gjenvinning i 20 land siden 2011.

Han skimter allerede nå at 2023 kan bli nok et rekordår for selskapet. Januar og februar har vært usedvanlig aktive måneder.

– Vi er i gang med mange nye prosjekter, og ser at stadig flere ser verdien i det å gjenvinne - eller det å bruke gjenvunnede produkter. For næringa sin del tror vi dette bidrar til at flere får opp øynene for de store investeringene som gjøres i bærekraft i de blå næringene.