MAKRELL: MS «Havdrøn» på makrellfiske.

Labert makrellfiske på feltene

Mindre makrellfangster på feltene sist uke, mens fisket langs kysten går godt.

Publisert

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Sammenlignet med forrige uke (uke 34) har det vært registrert litt mindre makrellfangster sist uke, med 20 700 tonn mot 25 200 tonn uka før.

Ujevnt fiske

Sildesalgslaget melder om en god start på uka, men etter noe labert fiske midt i uka tok det seg opp mot slutten av perioden. Fra feltene ute i havet ble det registrert vel 16 000 tonn, mens kystflåten har fangstet vel 4 700 tonn.

Flåten var i hovedsak lokalisert nord for 63 graden i Norskehavet, men flåten flyttet seg sørover til Vikingbanken etter hvert som dorgerne kom over mye makrell her.

Godt kystfiske

Det meldes om at makrellfiske langs kysten fremdeles går godt, og det er god aktivitet fra Møre og sørover mot Sveio/Bømlo.

– Vi håper dermed at den positive trenden fortsetter for kystfiskerne samt at den havgående flåten får litt mer trøkk i fiskeriet, skriver Sildesalgslaget.

Øvrige registreringer

Når det gjelder fiske etter nordsjøsild er de utenlandske fartøyene godt i gang med sildesesongen. Det er registrert 16 335 tonn sist uke, og fangstene er hovedsakelig tatt nord av Orkenøyene og rundt Shetland. Det har også kommet et par fangster øst av Peterhead, Skottland.

Det er også registrert noen fangster av NVG-sild (180 tonn), øyepål (638 tonn), kolmule (289 tonn), hestmakrell (247 tonn), nordsjøsild (45 tonn) og strømsild (15 tonn).