TJENER PÅ NORGE: Den pelagiske tråleren 'Ocean Star' har i år levert makrell verdt cirka 150 millioner kroner til norske mottak.
TJENER PÅ NORGE: Den pelagiske tråleren "Ocean Star" har i år levert makrell verdt cirka 150 millioner kroner til norske mottak.

Kan miste fangster verdt flere hundre millioner

En svært viktig råstoffkilde for norske fiskemottak står i fare. Nå krever Skottland at mer fisk skal losses i skotske havner, og mindre i utenlandske. De har annonsert nye regler gjeldende for åtte fiskeslag fra januar. Disse kan ramme norske mottak hardt. De kan miste fangster verdt flere hundre millioner kroner.

Britiske fiskefartøyer har per 14.november levert over 80.000 tonn makrell i Norge. Makrell levert av fartøyer fra blant annet Danmark, Sverige, Irland, Færøyene, Island og Storbritannia er svært viktige for norske pelagiske mottak.

Mest utenlandsk makrell for skotske fartøy

MAKRELL: Britiske fartøy har levert makrell verdt over en milliard kroner.
MAKRELL: Britiske fartøy har levert makrell verdt over en milliard kroner.

Aller viktigst er skotske fartøy. Medregnet shetlendere, leverer de i overkant av 70 prosent av den utenlandske makrellen som losses i Norge. En rekke av fartøyene har egne avtaler med norske kjøpere, og de bidrar til både sysselsetting og ikke minst fortjeneste til mottak og i form av avgift til Sildelaget.

De nye skotske reglene vil gjelde for alle fartøy over ti meters lengde som leverer mer enn ti tonn fisk. Disse vil få krav om å lande 55 prosent av deres årlige fangst i Skottland. I de ti fiskeslagene inngår makrell og sild.

Vil skape økonomisk aktivitet i Storbritannia

Bakgrunnen for endringene i regelverket er ikke bare å sikre at britiske fartøyer skaper økonomisk aktivitet i Storbritannia. I mange år har utenlandske interesser kjøpt seg opp i britisk fiskeflåte. Spesielt store eierinteresser har nederlandske og spanske selskaper. Mange fartøy er sjelden eller aldri I britisk havn for å losse fisk. Ved at de pålegges å losse 55 prosent av fangsten i britisk havn, får de en genuin økonomisk tilknytning til Storbritannia.

Ifølge nettavisen Hook and Net kom forslaget om endringene i reglene allerede i 2017. Men Brexit og Covidpandemien gjorde at den skotske regjeringen utsatte endringene.

Rammer i hovedsak pelagiske fartøy

Selv om reglene som skal gjør at utenlandskeide, men britisk/skotsk registrerte fartøyer som fisker på britiske kvoter skal bringe reelle økonomiske fordeler til Skottland, omfatter åtte fiskearter, er det primært skotske pelagiske fartøy reglene vil ha særlig betydning for.

Skotske pelagiske fartøy leverer en stor andel av deres fangster til Norge, Danmark og Irland, hvor de sier at de oppnår bedre priser enn det skotske mottak normalt betaler. Derfor mener rederne at kravet om å lande 55 prosent av fangstene i Skottland vil ramme lønnsomheten til den pelagiske flåten.

Legges gjennomsnittlig pris for makrell solgt gjennom Sildelagets auksjon til grunn, har britiske fartøy per dato levert makrell til norske kjøpere til en verdi av cirka 1,1 milliarder kroner. Nærmere halvparten av den britiske makrellkvoten blir levert i Norge. Når skotske fartøy forpliktes til å levere 55 prosent av sine fangster i Skottland, vil det mest sannsynlig innebære at atskillig mer blir levert i Skottland, og norske mottak kan neste år gå glipp av råstoff verdt flere hundre millioner kroner.

11 660 tonn fra ett fartøy

Til nå i år har 14 britiske fartøy levert til sammen 81 208 tonn makrell. Dette tallet er basert på innmeldinger, og kan derfor være litt høyere eller litt lavere. Den pelagiske tråleren «Ocean Star» ligger på topp med innmeldt 11 660 tonn verdt cirka 150 millioner kroner. Deretter følger «Voyager» med 7560 tonn og «Research» med 7 490 tonn.