GODT FISKE: – De største innmeldingene kom tidlig i uken og tirsdag ble den beste dagen med vel 9 800 tonn innmeldt, opplyser Sildesalgslaget.

Jevnt godt sildefiske den siste uka - oppsving også for makrellen

Makrellfisket fikk seg et oppsving utenfor Mørekysten, mens jakten på NVG-silda fortsetter for fullt, melder Sildesalgslaget.

Publisert Sist oppdatert

Fisket etter NVG-sild har vært godt også denne uken, og det er registrert vel 36 000 tonn i journalen.

Tirsdag ble beste dag

De største innmeldingene kom tidlig i uken og tirsdag ble den beste dagen med vel 9 800 tonn innmeldt.

– Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 17 805 tonn, kyst 15 431 og trål 2 340 tonn. 12 200 tonn av ukens kvantum har gått til mel og olje anvendelse.

Fisket i nord har foregått både inne i fjordene og ute i havet. Onsdag denne uken åpnet Fiskeridirektoratet også opp fjordlinjene i Lyngenfjorden for alle kystfartøy uavhengig av lengde.

Størrelsen på silda ligger i snitt rundt 300 gram.

– Føringsbåtene har begynt å gå for fult og vi forventer enda mer trykk i Kvænangen den kommende uken. 13 fartøy har så langt startet opp låssettingsfisket.

Makrell på Mørekysten

Makrellfisket fikk seg et lite oppsving på Mørekysten denne uken på Storegga.

– Vi fikk noen gode fangster med stor og fin makrell på rundt 500 gram i snitt. Mot slutten av uken kom ruskeværet og båtene måtte avbryte fiskeriet, denne uken er det derimot bedre vær så vi håper på flere fangster fra området utenfor Møre.

Det er også registrert en del utenlandske makrellfangster.

– Disse er hovedsakelig fisket øst og sør-øst av Shetland. Makrellen i dette området ligger i snitt på rundt 360-390 gram.

Den kommende uken ser det ut som den utenlandske flåten kan bli noe påvirket av dårlig vær. Totalt er det registrert vel 14.000 tonn med makrell i journalen denne uken.

To båter på nordsjøsilda

Det er i følge laget et par båter som har fisket nordsjøsild 80-90 nm øst av Peterhead også denne uken, og det er registert 1 945 tonn i journalen.

På Kanten har det vært en to-tre båter i aktivitet denne uken og det er registrert 507 tonn med kolmule, 5 tonn med hestmakrell, 20 tonn med strømsild og 100 tonn med øyepål.

– To utenlandske fartøy har dessuten levert totalt 1368 tonn med brisling denne uken. Fangstene er tatt øst for Newcastle.