Årsregnskap

LØDINGEN: Pelagias produksjonsanlegg i Lødingen.

Pelagia AS med 54 prosent vekst på fem år

Pelagia AS har hatt en eventyrlig økning i omsetningen de siste fem årene.

Pelagia AS omsatte for i overkant av 7,4 milliarder kroner i 2021. Selskapet har hatt en eventyrlig vekst fra året før.

Vekst på 54 prosent

Med en økning på 780 millioner kroner er fjoråret omsetning selskapets beste noensinne.

Siden 2017 har selskapets omsetning økt fra 4,8 milliarder til 7,4 milliarder kroner i fjor. Det tilsvarer en vekst i omsetningen på 54 prosent.

Solid årsresultat

Med varekostnader, lønnsutgifter, avskrivinger og andre kostnader på om lag 7,2 milliarder kroner ble driftsresultatet på 222,4 millioner.

Årsresultatet endte dermed på 320,5 millioner kroner, medregnet netto finansinntekter på 159,4 millioner. 235,5 millioner kroner av overskuddet ble avsatt til konsernbidrag, mens om lag 84,9 millioner ble avsatt til egenkapital.

Internasjonal aktør

Selskapet kjøper inn pelagisk fisk og råstoff for å produsere produkter, fiskemel og fiskeolje, og er en stor internasjonal aktør innen pelagisk sektor. Det meste av produksjonen går til global eksport.

Pelagia Food har 10 produksjonsanlegg for konsumprodukter i Norge, fra Honningsvåg i nord til Egersund i sør, samt i Lerwick (Skottland) og Skagen (Danmark). Mens Pelagia Feed produserer fiskemel, fiskeolje og konsentrater ved anlegg i Norge, UK og Irland. Selskapet har stedlig salgsaktivitet i Ukraina, gjennom Pelagia Ukraina LLC og Moreproducts LLC, og Hellas.

Omsetning i utenlandsk valuta

I sin årsberetning skriver styret at cirka 80 prosent av omsetningen skjer i utenlandsk valuta, noe som utgjør en risiko. Mens kostnadene i hovedsak er i norske kroner.

– Det er en betydelig korrelasjon mellom markedsprisene omregnet til norske kroner med basis i de løpende valutakursene, og tilsvarende råvarepris, spesielt på varer med høy omløpshastighet. Endringer i markedsprisene omregnet til norske kroner, vil derfor over tid reflekteres i råvareprisen og redusere deler av valutarisikoen, skriver de i årsberetningen.

Styret skriver videre at med vesentlige endringer av verdien på den norske kronen opp mot US dollar, Euro og japanske yen kan det på kort sikt gi vesentlige regnskapsmessige effekter.

Utestengt fra Russland

Etterspørselen etter pelagisk fisk er relativt sett god, men konsernet har opplevd utfordringer knyttet til tradisjonelle sildemarkeder som Russland og Ukraina. Konsernet er fremdeles utestengt fra det russiske markedet.

I fjor hadde Pelagias datterselskap i Ukriana et salg på cirka 85 millioner norske kroner. På grunn av Russlands brutale invasjon og krigføring i landet, så er det stor risiko for at selskapet vil måtte bokføre tap av eiendeler som lager og fordringer. Ifølge styret vil dette ikke være et vesentlig tap for selskapet.

Nye markeder

For fiskemel og fiskeolje er etterspørselen i markedene god. Men priser og marginer påvirkes av varierende råstoffkvoter i Sør-Amerika. En utfordring i inneværende år er at deler av produksjonen ikke vil ha MSC-sertifisering, noe som gjør at produktene vil måtte selges i nye markeder.

Konsernet har hovedkontor i Bergen, og har 10 datterselskap. Fra 2021 eide Pelagia AS 100 prosent i rederiet Hordafor AS, som salmer in ensilert fiskeråstoff langs kysten. Hordafor AS er fusjonert inn i Pelagia AS i 2022.