Mye av årets loddekvote blir neppe fisket av norske fartøy. Foto Maria Tenningen, Havforskningsinstituttet

Loddebåtene kjemper mot tiden

Med litt over ett døgn igjen før loddefisket ved Island er over, gjenstår søndag ettermiddag 65 206 tonn av årets kvote på 145 382 tonn. Totalt er det fisket 80 176 tonn. Lite tyder på at i underkant av 20 båter som befinner seg på fiskefeltene skal klare å fiske i nærheten av gjenstående kvote før fisket stenger tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Årets loddefiske kunne blitt historisk. Men lodda har i lange perioder vært utilgjengelig med not, og norske fartøy har ikke tillatelse til å bruke pelagisk trål i fisket. Det er nå stor forbannelse blant fiskere mot dette forbudet som anses som ren diskriminering, all den tid islandske båter kan bruke trål i loddefisket.

"Havskjer" som er leiefartøy for "Havstål" meldte inn en fangst på hele 2650 tonn lodde i årets loddefiske. Foto Åge Schjølberg

Etter en veldig dårlig start tok fisket seg opp, og det er levert eller meldt inn nesten 9000 tonn til konsum. Men i motsetning til i fjor da båtene fikk over 14 kroner per kilo, er prisen i år nede i rundt 2,82 kroner for konsumlodde. Det er bare en tiøring mer enn hva som betales for lodde til fiskemel.

Artikkel fortsetter nedenfor tabell:

Basert på tall fra innmeldingene er de neste 27.000 tonnene, tilsvarende halvparten av fangstene, meldt inn til mel og er kjøpt av fire islandske fabrikker, samt 3800 tonn av Triplenine Thyborøn i Danmark og 750 tonn av Pelagia i Storbritannia.

Fartøyene som nå forsøker å få tatt mest mulig av gjenværende kvote er basert på synlighet på AIS:; «Selvaag Senior», «Steinevik», «Hardhaus», «Harvest», «Elisabeth», «Sjøbris», «Havstål», «Ketlin», «Havglans», «Ligrunn», «M. Ytterstad», «Endre Dyrøy», «Ingrid Majala», «Andrea L», «Hargun» og «Storeknut».