LAUKVIK: Fiskemottaket i Laukvik åpnet igjen etter nesten to års stillstans.

Gjenåpnet fiskemottaket i Laukvik

Fiskebruket i Laukvik åpnet for kjøp av fisk igjen i mars. De er et av flere som holder åpent for fiskekjøp i påska.

Fiskebruket i Laukvik gjenåpnet i midten av mars, etter å ha vært stengt siden våren 2021. Nå kjøpes det fisk i regi av Laukvik Fiskemottak AS, som er endel av Falch Svolvær AS konsernet.

De eier blant annet Saga Fisk AS i Svolvær, og produserer fra før tørrfisk i Laukvik.

Fiskekjøp og tørrfisk

I fjor overtok de anlegget fra L. Berg Sønner AS. Flere har etterlyst muligheten for igjen å lande fisk ved mottaket, og i mars gikk også Vågan kommune inn med et tilskudd på 200 000 kroner fra kommunens fiskerifond.

Erling Santi Falch i Laukvik Fiskekjøp AS skrev i sin søknad til kommunen at de tenker seg et konsept som består av både fiskekjøp og tørrfiskproduksjon, som kan gi helårige arbeidsplasser.

Kortere gangtid for fiskerne

Satsingen i Laukvik kan bety mellom fire og seks nye arbeidsplasser i bygda. Dessuten gir det mindre gangtid for lokale fiskere, som ellers måtte gå til andre mottak for levering av fangst.

Lokalene er pusset opp for omlag en million kroner, og det er budsjettert med en kostnad på 4,5 millioner kroner i følge søknaden.

Se hvem som har påskeåpent

Fiskemottaket holder også åpent for fiskekjøp i påsken. Her følger en oversikt over alle mottak som holder åpent i påska.