Marked: Sørøst-Asia

THAILAND: Norsk makrell, laks og ørret blir stadig mer populært i Thailand.

Makrellen styrker seg i Sørøst-Asia

Norsk eksport av makrell til Thailand øker. Hittil i år er veksten på 23 prosent.

I løpet av årets ti første måneder har Norge eksportert 9 412 tonn makrell til Thailand, som er økning på 23 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Totalt i 2021 ble det eksportert 9 714 tonn makrell (+ 9 prosent fra 2020).

Thailand importerer mest

SUSHI: Laks er populært på sushi, også i Thailand.

Thailand er det landet i Sørøst-Asia som importerer mest sjømat fra Norge, når man ser på eksportverdien. Landet importerte norsk sjømat for 2,39 milliarder NOK i periode januar til oktober i år, noe som er en vekst på 64 prosent i forhold til i fjor.

Laks er arten som det eksporteres mest av til Thailand. I fjor utgjorde eksporten 20 123 tonn til en verdi av cirka 1,5 milliarder NOK. Det var en vekst på 43 prosent fra 2020.

God vekst for ørret

Hittil i år, i perioden januar til oktober, er det eksportert 16 102 tonn laks til Thailand, noe som kun viser en økning på 5 prosent fra 2021.

Når det gjelder ørret har den passert fjorårets eksporttall, og til nå er det eksportert 6 631 tonn (+ 51 prosent fra 2021).

Verdiøkning til Sørøst-Asia

De første ti månedene viser en verdiøkning i den norske sjømateksporten til Sørøst-Asia, og da spesielt for laks og ørret.

Verdiveksten er drevet av økte priser, og den totale verdien av norsk sjømateksport kom på neste 6,6 milliarder NOK, som er 46 prosent økning sammenlignet med samme periode i 2021.

De viktigste artene til Sørøst-Asia er laks (4,1 milliarder NOK), ørret (1,01 milliarder NOK) og makrell (0,84 milliarder NOK).

SJØMAT: Det konsumeres mye sjømat på restaurantene i hele Sørøst-Asia.

Vekst i nesten alle markedene

Eksporttallene for de øvrige landene: Vietnam 1,53 milliarder NOK (+ 51 prosent), Taiwan 1,33 milliarder NOK (+ 21 prosent), Singapore 0,69 milliarder NOK (+ 47 prosent), Malaysia 0,34 milliarder NOK (+ 76 prosent), Filippinene 0,17 milliarder NOK (+ 90 prosent) og Indonesia 0,1 milliarder NOK (- 32 prosent).