NY OG REVIDERT: I samarbeid med sjømatnæringen har Sjømatrådet endelig fått revidert den nye norske standarden for kvalitetsmerket Skrei. Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei, melder rådet.

Sjømatrådet: Alle må søke ny lisens før sesongen begynner for å få selge kvalitetsmerket skrei

– I forbindelse med innføring av ny Norsk Standard for kvalitetsmerket skrei, må alle søke om ny lisens hos Sjømatrådet og få den godkjent før skreisesongen begynner.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Sara Møllebakken hos Norges sjømatråd til egne nettsider. Hun legger til at det er gratis å søke om ny lisens.

Har revidert standarden

I samarbeid med sjømatnæringen har Sjømatrådet endelig fått revidert den nye norske standarden for kvalitetsmerket Skrei. Standardens formål er å bidra til god og stabil kvalitet på fersk skrei og produkter av skrei.

– Det har blitt lagt ned ekstra arbeid i å ta vare på kvaliteten og profileringen av skreien, og det er kun skrei som oppfyller kravene i vår standard som kan selges med kvalitetsmerket for skrei, sier Møllebakken.

Sjømatrådet åpner opp for å søke om ny lisens fra midten av november måned.

– Vi vil varsle bredt i våre kanaler, samt på e-post til tidligere lisenstakere når det er mulig å søke.

Gir rom for videre utvikling

Norsk Standard gir flere rom for utvikling av skrei som produkt. Blant annet har tilbakemeldinger fra næringen identifisert flere områder som til nå har vært utdatert eller lagt begrensinger for videreutvikling av skreiarbeidet.

– Standarden for skrei har kriterier for hel fisk og biprodukter, og (på) kvalitetskriterier for filetprodukter, sier Sara Møllebakken fra Norges sjømatråd.

Skrei skal bevare sin eksklusivitet

Norsk skrei har etter flere år med målrettet arbeid blitt et ettertraktet og eksklusivt produkt i mange av våre hvitfiskmarkeder – spesielt i Spania. Og får skreien kvalitetsmerket, er det selgerens forpliktelse overfor kjøper om at skreien oppfyller de (høye) kvalitetskrav som standarden setter.

– Den enkelte godkjente virksomhet som merker og selger skrei under kvalitetsmerket har ansvaret for at kvalitetskravene er oppfylt. Sjømatrådet forvalter kvalitetsmerket på vegne av de lisensierte aktørene, sier Møllebakken.

Skreien er norsk!

I forbindelse med innføringen av ny Norsk Standard, har Sjømatrådet også utviklet et nytt merke for kvalitetsmerket Skrei.

– Dette for å bli mer konkurransedyktige. Den nye logoen samsvarer bedre med logoen Seafood from Norway, som er Sjømatrådets avsender i all vår markedsføring (merkevaren Sjømatrådet gjør alle sine markedsinvesteringer under). Med ny logo får kvalitetsmerket skrei en tydeligere avsender. Den viser for eksempel at skreien er et norsk produkt, som er strategisk viktig, forklarer Møllebakken.

De viktigste endringene

Det er en egen komité som har arbeidet frem de nye endringene, og komiteen besto av representanter fra fiskerinæringen i Norge (fiskemottak, produsenter av fiskeprodukter, interesseorganisasjoner og eksportører som omsetter skrei).De viktigste endringene er som følger:

  • Det er gjort endringer i enkelte termer og definisjoner.  
  • Krav til kjøling og kjernetemperaturer er endret. Råstoff fra ferske filetprodukter skal kjøles til under 2 ºC før filetering, og filetproduktene skal kjøles til under 2 ºC før utsendelse fra produksjonsanlegget.  
  • Det er gitt nye krav til temperatur og holdbarhet for rogn, lever, kjake og tunge.  
  • Kasser med skrei skal merkes i henhold til NS-EN 17099, og ikke i henhold til NS 9405. NS 9405 er trukket tilbake.
    • Salgsordrekrav før pakking er fjernet
    • Endring av tidskrav på 24 timer før filetproduksjon