Skjerper adgangen for russiske fiskefartøy

Russiske fiskefartøy får kun anløpe tre norske havner når regjeringen skjerper kontrollen. De kom frem på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Publisert

De tre havnene det gjelder er Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord. Alle fartøy som ankommer skal kontrolleres.

- Norske havner skal ikke være en frihavn for russiske fiskefartøy, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på pressekonferansen.

Hun understreket at regjeringen var klare til å sette inn ytterligere tiltak dersom det var behov.

Norge forvalter flere fiskebestander sammen med Russland, og det er særlig viktig at verdens største torskebestand blir forvaltet på en bærekraftig måte. Det har derfor vært gjort unntak fra havneforbudet for russiske fiskefartøy, men nå strammer regjeringen inn regelverket slik at russiske skip kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Der vil de bli kontrollert av tollere.

- Finansdepartementet har bedt Tolletaten om å intensivere kontrollen av russiske fiskefartøy slik at alle russiske fiskefartøy som anløper de tre aktuelle havnene blir fysisk kontrollert, forklarte justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl.

- Jeg har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten. Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, sa hun videre.

- Norge har hatt et fiskerisamarbeid med Russland i nesten 50 år, også gjennom den kalde krigen. Vi har et viktig ansvar for å sikre god forvaltning av fiskebestandene i Barentshavet som vi deler med Russland. Vi er avhengig av et fungerende fiskerisamarbeid med Russland for å få dette til i praksis. Unntaket for russiske fiskefartøy består derfor, men blir med dette strammet inn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Endringene trer i kraft i løpet av kort tid.