SNART I GANG: Om knappe to uker starter årets kvalfangst. Her et bilde fra «Reinebuen». tatt i fjor. 13 fartøy deltok i fjor i den tradisjonsrike fangsten.

Øker kvoten på vågehval: – Mange myter som ikke stemmer med virkeligheten

Fiskeri- og havministeren har fastsatt en kvote på 1000 vågehval i 2023. Det er 83 flere enn fjoråret. – Dårlig at kvoten først fastsettes nå, rett før fangststart, sier nestlederen i Småkvalfangarlaget.

Publisert Sist oppdatert

– Norsk hvalfangst handler om bærekraftig forvaltning. Hvalfangsten følger strenge regler, og vågehvalbestanden beskattes på en forsvarlig måte. Skal vi nå FNs bærekraftsmål, må vi spise mer mat fra havet, ikke mindre. Norsk hvalfangst er et lite, men viktig bidrag til sunn og kortreist sjømat, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Bærekraftig fangst

Det finnes over 100 000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2023 er på 1000 vågehval. Det er en økning sammenlignet med fjorårets kvote, som var satt til 917 dyr. Økningen skyldes ubrukt kvote i 2022 som er overført til 2023.

I 2022 var det 13 fartøy som deltok. Fangsten var på 581 dyr, som var en liten økning fra året før.

– Norsk hvalfangst møter mange myter, som ikke stemmer med virkeligheten. Vågehvalbestanden er i svært god forfatning, og Norge er langt fremme når det gjelder effektive fangstmetoder og dyrevelferd. Bestanden forvaltes på en god og bærekraftig måte. Dessuten spiser hvalen betydelige mengder fisk som er mat for andre arter, blant annet mennesker. Norsk hvalfangst bidrar til balanse i de marine økosystemene, sier fiskeri- og havministeren.

– Fullgod sikkerhet

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst av vågehvalbestanden.

Nestleder i Norges Småkvalfangarlag, Bjørn Rikard Andersen, er glad for kvoteøkningen, men skeptisk til at fastsettelsen kommer først nå.

– Myndighetene gir oss jo veldig gode muligheter til å planlegge når de først fastsetter kvotene litt over en uke før vi skal starte fangsten, ler han ironisk.

– Jeg skjønner ikke hvorfor direktoratet skal være så sendrektige. De kunne ha kommet med disse kvotene i januar. Eller til årsmøtet vårt i desember. Det er jo ikke noe behov for å vente til nå med å sette disse kvotene. Fangsttallene har jo vært relativt stabile de siste årene.

KVALSKIPPER: – Det er bra med økte kvoter, men kvotefastsettelsen er altfor sen, sier skipper Bjørn Rikard Andersen på «Reinebuen».

Er straks klare til fangst

At kvotene øker, synes han selvsagt er bra.. Om bord på Andersens båt «Reinebuen» har de gjort seg ferdig med årets torskekvote. Nå skal de gjøre seg klar til fangst så fort som mulig.

– Vi er på tur til Svolvær akkurat nå for å gå på repetisjonskurs for skyttere.

Andersen påpeker at næringen de siste årene har slitt med mangel på avsetning, ikke mangel på kval.

– Det er jo bra at de legger kvotene på et nivå der det ikke blir fritt for kvote.

– Problemet de siste årene har vært avsetningen av kvalkjøttet. Nå skal jo alle spise bare blomster, og ikke kjøtt, avslutter han med en latter.