SKÅRHOLM var nær ved å sette fast trålen i gassledning utenfor Jæren i april.

Var nær ved å hekte trålen i gassledning

Den 23,95 meter store tråleren «Skårholm» var nær ved å hekte fast trålen i gassrørledningen utenfor Jæren.

Kystverkets VTS (NOR Vessel Traffic System) meldte om at tråleren hadde satt fast trålen i gassrørledning Europipe II utenfor Obrestad på Jæren.

Vært nærme ledningen

Kystvaktskipet KV «Svalbard» og slepe- og supplyfartøyet «Skandi Vega» kom til tråleren og ville assistere for å få trålen fri.

Ifølge Kystverkets beredskapsvaktlag hadde ikke trålen satt seg fast i rørledningen, men kun var nærme. Tråldørene hadde derimot gravd seg ned i bunnsedimentene.

Varslet Kystverket

Hendelsen inntraff 14. april. Petroleumstilsynet ble varslet av Kystverket, og kunne opplyse om at gassoperatøren Gassco også var informert om hendelsen.

Kystverket opplyser til Kystmagasinet at det dreier seg om tråleren «Skarholm», men det korrekte navnet på fiskebåten er altså «Skårholm».

Fartøyet er eid av Vågen Fiskeriselskap AS i Sirevåg, Rogaland.