Fiskets gang uke 21

LEVENDEFANGST av torsk er redusert de siste ukene. Illustrasjonsfoto.

Godt notfiske etter sei både i nord og sør

Omsetningen av fersk fisk og skalldyr i Råfisklagets området var på 80 millioner kroner sist uke, som er ned med 7 millioner fra uka før.

Omsetning av sei var størst volummessig sist uke, med 1950 tonn. Verdien var på 19 millioner kroner. Det ble fisket 980 tonn mer sei forrige uke enn i uke 20.

Notfiske etter sei

Størst kvantum ble fisket på Nordmøre med 760 tonn, etterfulgt av Troms med 580 tonn og Vest-Finnmark med 370 tonn, Vesterålen med 150 tonn.

Notfisket stod for største fangstene med 1500 tonn. Syv notbåter på Nordmøre leverte 750 tonn. I nord er fire notbåter kommet i gang med fisket og leverte totalt 750 tonn.

Mest torsk i nord

Det ble omsatt 1200 tonn fersk torsk til en verdi av 32 millioner kroner sist uke. Det er 610 tonn lavere enn i uke 20. Snurrevad stod for 560 tonn av fangstene, mens autoline/line, juksa og garn stod for henholdsvis 360, 200 og 70 tonn.

Det ble levert mest torsk i Finnmark med 1110 tonn, der 650 tonn ble levert i Øst-Finnmark og 460 tonn i Vest-Finnmark. I Øst-Finnmark ble det levert 330 tonn linefanget torsk, mens det i samme området ble levert 60 tonn juksatorsk. I Vest-Finnmark ble det levert 140 tonn juksatorsk.

Levendelagring

Det ble satt 51 tonn levende torsk i merder sist uke, som er en betydelig nedgang fra uka før med 163 tonn. 35 tonn ble satt i merder i Eiterfjorden, 10 tonn i Lerøys anlegg i Båtsfjord og 6 tonn i Båtsfjordbrukets anlegg.

Ned for hyse

Det var levert 580 tonn fersk hyse i uke 21. Verdien var på 7 millioner kroner. Det var en reduksjon både i volum på 200 tonn og verdi på 2 millioner fra uke 20.

Størst kvantum ble levert i Øst-Finnmark 400 tonn, der 220 tonn ble tatt på snurrevad og 170 tonn tatt på autoline/line.

Opp for reker

Rekefisket tok seg opp igjen sist uke, og det ble tatt 35 tonn reker til en verdi av 3,1 millioner kroner. Uka før ble det tatt 20 tonn til en verdi av 1,7 millioner.

De største fangstene ble tatt på Kvænangen med 9,8 tonn, Varangerfjorden med 8,9 tonn, Lyngen med 7,6 tonn og 2,4 tonn på resterende rekefelt. I Troms lå kiloprisen til fiskerne på 89,60 kr/kg.

God pris på kongekrabbe

Det var en liten nedgang i omsetningen av kongekrabbe. Sist uke ble det levert 32 tonn krabbe til en verdi av 7,1 millioner kroner. 64 båter leverte totalt 16 tonn kongekrabbe i det kvoteregulerte området. Mens 16 tonn krabbe ble levert av 31 båter i det uregulerte fiske.

Prisen på kongekrabbe lå i Øst-Finnmark på 344,87 kr/kg, mens i Vest-Finnmark lå prisen på 189,10 kr/kg. Prisen er for rundvekt.

Vågehval og blåkveite

Det var også levert vågehval til en verdi av 2,85 millioner kroner sist uke. Verdimessig var det levert mest i Lofoten med 1,95 millioner kroner.

Blåkveitefiske startet denne uka (29.mai), men dårlig vær i nord har gjort at mange båter ligger ved kai.