Fiskets gang uke 20

BOTNHAMN: Illustrasjonsfoto fra Botnhamn i Senja.

Labert fiske i nord, men opp for hyse

Det ble omsatt fersk fisk og skalldyr for 86 millioner kroner sist uke, som var 43 millioner lavere enn uka før.

Torsk, sei, hyse og kongekrabbe utgjorde artene med størst verdi med 48, 9, 9 og 8 millioner kroner.

Ned for torsk

Det ble landet 1 806 tonn fersk torsk sist uke, mot 2 578 tonn på samme tid i fjor. Det er nesten en halvering fra uka før, da det ble fisket 3 060 tonn torsk til 83 millioner kroner.

Snurrevad er det redskapet det ble fangstet mest torsk med sist uke, med 800 tonn. Deretter fulgte line/autoline, juksa og garn med 500, 310 og 200 tonn. Ingen trållandinger av fersk torsk i uke 20.

Finnmark utpreger seg

Øst- og Vest-Finnmark har utpreget seg med 990 og 730 tonn av samlet leveringer, mens fisket i den øvrige områdene var laber.

Når det gjelder kvotebonusordningen ble det i uke 20 satt 214 tonn i merder, mot 334 tonn uka før. Av dette ble 117 tonn satt i Båtfjordbrukets anlegg, 24 tonn i Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord, 54 tonn i Eiterfjorden og 19 tonn i LMV på Myre.

Godt notfiske

Det ble omsatt 970 tonn fersk sei til 9,5 millioner kroner i uke 20, som var ned med 570 tonn fra uka før. Størst kvantum ble levert i Vest-Finnmark med 460 tonn og Nordmøre med 310 tonn.

Det fiskes fremdeles godt med not, og ble levert 675 tonn notsei sist uke. Det ble også levert 120 tonn sei tatt på snurrevad, 90 tonn på juksa og 75 tonn på garn.

En notbåt i nord tok 375 tonn sei, mens det på Nordmøre var tre notbåter som leverte samlet 300 tonn. Når det gjelder snurrevad ble det levert i Finnmark, fordelt på 70 tonn i Vest-Finnmark og 50 tonn i Øst-Finnmark.

Opp for hyse, ned for reker

Det var et godt hysefiske sist uke, med 784 tonn til en verdi av 9 millioner kroner. Det er en økning fra 426 tonn og 5 millioner fra uka før. Størst kvantum ble tatt på snurrevad med 415 tonn, mens line/autoline stod for 112 tonn.

Det ble omsatt 20 tonn reker sist uke, til en verdi av 1,7 millioner kroner. Uka før ble det omsatt 45 tonn reker til 4,3 millioner kroner. De største fangstene er tatt i Varangerfjorden med 8,9 tonn, Porsangerfjorden med 3,7 tonn, Kvænangen med 2,7 tonn og Laksefjorden 2,3 tonn. Resterende ble tatt i øvrige fangstfelt.

Kongekrabbe

Det ble levert 34 tonn kongekrabbe til en verdi av 8,1 millioner kroner, som er ned fra 43 tonn i uke 19. 20 tonn ble tatt av 51 fartøy i kvoteregulert område, mens 14 tonn ble fangstet av 37 fartøy i uregulert område.