TAR GREP: – Å forebygge og bekjempe fiskerikriminalitet er en prioritet for regjeringen. Vi vurderer flere tiltak for å beskytte de viktige ressursene i havet og alle aktørene som driver lovlig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) til VG. Bilde for illustrasjon. (Foto: Rune Kr. Ellingsen)

Økokrim mener fiskerikriminalitet truer den norske velferdsstaten

I sin årlige trusselvurdering oppgir Økokrim i år at fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot den norske velferdsstaten. 

Publisert Sist oppdatert

Norsk sjømat er Norges nest største eksportvare etter olje og gass, og profittmuligheten er stor for flere av aktørene i næringen.

– Profittmulighetene for kriminelle er store innen dette feltet. Det er ekstra bekymringsfullt at vi ser det tiltrekker seg utenlandske kriminelle aktører, fordi risikoen for å bli oppdaget er lav, samtidig som profitten er høy, sier Økokrimsjef Pål Hansen til VG.

– Systematisk under- og feilrapportering

I trusselvurderingen fra Økokrim, som ble offentliggjort i går mandag, står det blant annet å lese at

– Det er meget sannsynlig at enkelte fiskere og foretak som driver mottak av fisk er involvert i systematisk under- og feilrapportering av fisk og skalldyr. Fiskerikriminalitet undergraver konkurransevilkårene i næringen, fellesskapets gevinst fra verdiene i havet og myndighetenes forvaltning av fiskeriressursene.

Norske fiskeriressurser og deres store økonomiske verdi tiltrekker seg aktører som profitterer på systematisk under- og feilrapportering av fangst ved fiskemottak. Dette foregår enten i samarbeid med fiskerne eller ved at mottakene underslår fangst eller fangstverdi fra fiskerne. Ved samarbeid kompenserer mottakene under- og feilrapporteringen ved å betale en høyere pris for fangsten. Mottaket får dermed mer råstoff og fartøyet kan fiske mer enn det har på kvoten.

VIL FØLGE OPP: Fiskeriminister Bjørnar Skjæran lover at regjeringen vil følge opp trusselvurderingen fra Økokrim, der det fastslås at fiskerikriminalitet er i ferd med å bli en trussel for velferdsstaten i Norge. (Arkivfoto)

Tilsynelatende legitime foretak

I rapporten beskrives det nokså detaljert hva man mener foregår når fiskere og mottaksledd jukser.

– Bruk av pallevekter muliggjør omskrivning av sluttsedler. Videre kan produksjon hvor fisken bearbeides i flere ledd, legge til rette for avskrivning av en større andel fisk enn det som er reelt. Også omskriving av art gir økonomiske fordeler for både fisker og mottaket.

Fiskeren får en pris som ligger over minstepris for innrapportert art mens mottaket betaler under halv pris for en vare som kan omsettes for full pris i markedet.

Foretak som eier flere mottak eller kontrollerer flere ledd i verdikjeden kamuflerer under- og feilrapporteringen ved å flytte sjømat mellom foretakene.

Fisk omsettes også svart gjennom tilsynelatende legitime foretak. Enkelte virksomheter som begår systematisk under- og feilrapportering av fisk benytter også sårbar utenlandsk arbeidskraft, som har dårlige boforhold og som utsettes for uberettigete trekk i lønn.

Svært godt organisert

Økokrim påpeker at den ulovlige delen av fisk- og sjømatomsetningen i Norge ofte er svært godt organisert.

– I enkelte tilfeller utkonkurrerer virksomheter som begår omfattende fiskeriog arbeidslivskriminalitet de andre lovlydige virksomhetene og tar over markedsandeler og utvider sin vertikale integrering i markedet.

Aktører som kontrollerer virksomheter i flere ledd av verdikjeden benytter sin posisjon til å oppnå gevinst ved å sette omsetning av ulovlig fangstet fisk og skalldyr i system. Omsetningen av ulovlig fangstet fisk skjer ofte svart ved at salget ikke rapporteres til toll- og skatteetatene, skriver de.