Pressemelding

MARITIM: Skipsmaling til maritim sektor er en av de områdene Jotun står sterkt.
MARITIM: Skipsmaling til maritim sektor er en av de områdene Jotun står sterkt.

Sterkt resultat for Jotun

Malingsprodusenten Jotun hadde et solid driftsresultat etter årets fire første måneder.

Salgsinntektene økte med 23 prosent til 10,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor, mens driftsresultatet endte på 2,1 milliarder i årets første fire måneder. Det kommer fram av selskapets tertialrapport, som ble lagt frem denne uka.

Positiv salgsutvikling

Veksten skyldes en kombinasjon av prisøkninger, volumvekst og positive valutaeffekter grunnet en historisk svak krone.

- Vi har lagt bak oss et svært godt tertial, med positiv salgsutvikling i alle våre produktsegmenter og geografiske regioner. Vi ser imidlertid utfordringer i Skandinavia, hvor salget av dekorative malinger fortsatt er svakt. I tillegg er markedet for pulverlakker fremdeles krevende, sier konsernsjef Morten Fon.

JOTUN: Den administrative ledelsen i Jotun kan se tilbake på et sterkt første kvartal.
JOTUN: Den administrative ledelsen i Jotun kan se tilbake på et sterkt første kvartal.

Styrket lønnsomhet

Lønnsomheten styrket seg også i perioden, og driftsresultatet steg hele 86 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor. Det var hovedsakelig drevet av økt salg og bruttomargin, samt god kostnadskontroll, skriver selskapet i en pressemelding.

- Resultatet er Jotuns høyeste noensinne, og det er vi veldig stolte av. Vi tar markedsandeler og har god kostnadskontroll til tross for at aktivitetsnivået er høyt. Samtidig ser vi at lavere råvarepriser har begynt å påvirke marginene positivt, sier Fon.

Betydelig usikkerhet

Selskapet opplever imidlertid betydelig usikkerhet i flere nøkkelmarkeder. Råvareprisene har falt noe fra toppen, men er fremdeles på et historisk høyt nivå. Selskapet forventer videre positiv utvikling, men ser betydelig usikkerhet knyttet til blant annet valutasvingninger, økende inflasjon og renter, samt lavere global økonomisk vekst, skriver de videre i meldingen.

- Verden rundt oss er preget av uro og usikkerhet. Jotun er imidlertid godt rustet til å håndtere dette, og er posisjonert for videre lønnsom vekst, sier Fon.

I første tertial investerte selskapet nærmere 500 millioner kroner i nye og eksisterende anlegg.