Årsregnskap

KVOTEREDUKSJONER: Styret skriver i sin årsberetning for 2021 at reduksjon av kvotene for fiskeflåten, fra 2021 til 2022, vil ha negativ innvirkning på selskapets tilgang på råstoff.

Solid omsetningsvekst for Lofoten Viking

VÆRØY: Lofoten Viking AS økte sin omsetning med 24 prosent i fjor i forhold til 2020.

Med en omsetning på 1,11 milliarder kroner kan Værøy-bedriften se tilbake på et solid fjorår. Bedriften økte sin omsetning 24 prosent i forhold til 2020.

Økning i varekostnader

Bedriften kjøper og foredler hvitfisk og pelagisk fisk ved eget anlegg på Værøy.

Driftsresultat var på 133,2 millioner kroner, mot 78,7 millioner i 2020. Selskapet hadde i fjor varekostnader på 839 millioner kroner, og opplevde en økning i varekostnader (innkjøp og tilvirkning av råstoff) på 149 millioner kroner fra 2020 til 2021.

Solid årsresultat

Årsresultatet endte på solide 118,5 millioner kroner, som er opp fra 74,1 millioner i 2020. Selskapet avsatte 30 millioner kroner av overskuddet til utbytte til aksjonærene, mens resterende på 88,5 millioner ble overført til egenkapital.

Ved utgangen av fjoråret satt selskapet med en egenkapital på 485,5 millioner kroner, samt en kortsiktig og langsiktig gjeld på 124,4 millioner. Selskapet har soliditet på 79,6 prosent, som er å betrakte som meget god.

Negativ innvirkning

Styret skriver i sin årsberetning for 2021 at reduksjon av kvotene for fiskeflåten, fra 2021 til 2022, vil ha negativ innvirkning på selskapets tilgang på råstoff.

– Krigen i Ukraina har ført til økt usikkerhet, men har foreløpig ikke påvirket våre markeder negativt. MSC-sertifiseringen på torsk og hyse fanget innen 12 nm falt bort fra 26.april 2021, og det er fortsatt usikkert hvordan dette vil påvirke markedet, skriver styret i sin beretning.

Loddefiske vil være positivt

At det er åpnet for loddefiske i Barentshavet mener styret vil være positivt for selskapet.

Lofoten Viking AS hadde 67 årsverk i 2021, og det fremgår av årsberetningen at 32,8 prosent av arbeidsstokken er kvinner. Selskapet er et datterselskap av Nergård AS, som har hovedkontor i Tromsø.