JOBBER DUGNAD: – Vi savner en mer forutsigbar offentlig finansiering av det vi driver med, da det er svært utfordrende å opprettholde drift med store variasjoner og usikkerhet fra år til år, sier strandryddegeneral Rolf-Ørjan Høgset i organisasjonen In the same boat, som han selv har grunnlagt. (Foto: Rune Kr. Ellingsen)
JOBBER DUGNAD: – Vi savner en mer forutsigbar offentlig finansiering av det vi driver med, da det er svært utfordrende å opprettholde drift med store variasjoner og usikkerhet fra år til år, sier strandryddegeneral Rolf-Ørjan Høgset i organisasjonen In the same boat, som han selv har grunnlagt. (Foto: Rune Kr. Ellingsen)

Staten svikter strandrydderne

MANGLER PENGER: – Vi kjemper nå for å finne finansiering til å kunne fortsette arbeidet med å rydde Norges strender for strandsøppel.

Publisert Sist oppdatert

Fakta: In the same boat

¤ In the same boat ble stiftet av Rolf-Ørjan Høgset, opprinnelig fra Mo i Rana, i 2017.

¤ Hensikten er å samle inn søppel på dugnad langs Helgeland og hele Norges kyst. Målet er at Norges kyst skal være søppelfri innen 2025.

¤ Siden starten for fem år siden har tusenvis av frivillige fra hele Norge og Europa brukt ferier, fritid og avspasering på å delta i ryddedugnaden.

¤ Organisasjonen hadde i 2020 et budsjett på rundt 30 millioner kroner, og disponerte i 2021 rundt 15 fartøy fra Kirkenes til Stavanger.

¤ In the same boat disponerer i dag en rekke fartøy som de bruker til å rydde og levere inn alt fra gammel plast til etterlatenskaper fra fiskerinæringen og oppdrettsbransjen.

(Kilde: In the same boat)

Det sier gründer og leder for ryddeorganisasjonen In the same boat, Rolf-Ørjan Høgset til Kystmagasinet.

Ingen nasjonal støtte i år

Han er nå bekymret for at årets strandryddeinnsats ikke kan gjennomføres som planlagt.

– I 2022 - frivillighetens år - har finansieringen sviktet fra det offentlige, og vi kjemper nå for å skaffe finansiering til å kunne fortsette arbeidet med å støtte den lokale frivilligheten med logistikk og mobilisering.

I 2020 hadde In the same boat rundt 20 fartøy i sving langs kysten fra Stavanger til Kirkenes, og flere hundre frivillige som ryddet på dugnad. Budsjettet for organisasjonen lå på rundt 30 milioner kroner. Det meste av dette kom fra statlige tilskudd.

– Dessverre ble det ingen støtte på oss i år fra de nasjonale tiltaksmidlene fra Klima- og Miljødepartementet, som er administrert av Senter for Marin Forsøpling (MARFO).

Savner forutsigbarhet

Høgset etterlyser nå en mer forutsigbar tilskuddsprosess fra det offentlige.

– Begrunnelsen for avslaget var at «vi ikke nådde opp». og man i år skulle prioritere «større samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak».

In the same boat har siden starten i 2017 ryddet over 1.000 tonn søppel, og var blant pionerene på strandrydding.

– Vi savner en mer forutsigbar offentlig finansiering av det vi driver med, da det er svært utfordrende å opprettholde drift med store variasjoner og usikkerhet fra år til år. Hadde det ikke vært for den gode støtten vi får fra næringslivet og befolkningen langs kysten, ville In the same boat, den lokale dugnadsånden og strandrydde-entusiastene vært historie for flere år siden.

Vil ha en forklaring

RYDDET 1.000 TONN: Her har en armada av frivillige samlet sammen tonnevis med søppel i nærheten av Evenes i Nordland. (Foto: Privat)
RYDDET 1.000 TONN: Her har en armada av frivillige samlet sammen tonnevis med søppel i nærheten av Evenes i Nordland. (Foto: Privat)

Nå appellerer han til befolkningen og næringslivet.

– Vi har fortsatt håp om at det er mulig å berge In the same boat men vi er nå helt avhengige av drahjelp fra næringslivet og befolkningen, og at kanskje fylke og kommuner kan være med på en redningsaksjon.

Han vil også ha ei forklaring på hvorfor strandryddearbeidet nå prioriteres ned.

– Vi vil ha en forklaring. Vi ønsker også svar fra MARFO og våre politikere som legger rammene, om hva som er tanken bak nedtrappingen av støtten til det etablerte frivillige strandryddemiljøet, som gjennom de siste tiårene har gjort en enorm innsats med å rydde søppel langs kysten, avslutter han.