SILDEFISKET: Nedgang i kvoterådet for neste års fangst av NVG-sild.

Positivt kvoteråd for kolmule - nedgang for sild

Oppgang i kvoterådet for kolmule, men nedgang for sild.

I dag har det internasjonale havforskningsrådet ICES lagt frem nye kvoteråd for NVG-sild, makrell, kolmule og hestmakrell for 2023.

Opp for kolmule

Kvoterådet for kolmule går opp med hele 81 prosent i forhold til hva forskerne tilrådde for inneværende år, og at fangstene for kolmule ikke overstiger 1 359 629 tonn i 2023.

Kolmule har, ifølge bestandsansvarlig Åge Høines ved HI, hatt god rekruttering de siste årene. Blant annet med en rekordsterk 2020-årsklasse, som er oppjustert fra fjorårets bestandsvurdering.

Nedgang for NVG-sild

Når det gjelder kvoterådet for NVG-sild (norsk vårgytende sild) er det tilrådd en reduksjon på 15 prosent, til 511 171 tonn, fra fjorårets råd. Det er 38 prosent lavere enn forventet fangster i 2022.

Bestandsansvarlig Erling Kåre Stenevik ved HI sier i en kommentar på HI`s nettside at årsklassene etter 2016 er svake og at det trengs påfyll fra nye sterke årsklasser.

- Selv ved å følge forvaltningsstrategien i 2023 er gytebestanden forventet komme under føre var-grensen i 2024, sier han i artikkelen.

Stabilt for makrell

For makrell viser bestandsvurderingen at den har en relativt jevn og god rekruttering. Kvoterådet på 782 066 tonn er stabilt fra i fjor, men med en liten nedgang på 2 prosent.

Rådet anbefaler likevel en reduksjon i forholdet til fangstene i 2022 på nesten en tredjedel.

Null fangst av hestmakrell

For hestmakrell er kvoterådet fra forskerne null fangst i 2023.

Kvoterådene er utarbeidet av ICES egen arbeidsgruppe for pelagiske arter, og med utbredning der Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter.