FÅR INNSKRENKNINGER: Karelia II, eid av det gigantiske russiske fiskeriselskapet Norebo, er blant de som leverer fangster i Norge. Fra i morgen blir det sterke begrensninger på hvor de kan levere hen.

I morgen trer havneinnstrammingene overfor Russland i kraft

Innstramningene som ble varslet 6. oktober, om at russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn kun kan anløpe havnene i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord, trer i kraft fredag 14. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Utenriksdepartementet.

– Vi ønsker ikke at norske havner og Norge blir et transittland for å frakte varer ulovlig til Russland. Derfor strammer vi inn og øker kontrollen med russiske fiskefartøy. Vi vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Som tidligere meldt i Kystmagasinet, vil det bli kraftige innstramninger i bevegelsesfriheten til de russiske fartøyene.

Gjelder alle fiskefartøy over 500 tonn

Innstramningen innebærer at alle russiske fiskefartøy over 500 bruttotonn skal kontrolleres. I tillegg vil politiet ha økt synlighet og patruljere de aktuelle havnene.

– Det er bra at innstrammingen trer i kraft raskt. Politiet vil ivareta sine oppgaver og understøtte øvrige myndigheter, blant annet gjennom synlighet og patruljering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Kan være unntak i en overgang

Russiske fiskefartøy som ligger på norske verft når endringen trer i kraft, kan få anledning til å fullføre arbeidet. Det er en forutsetning at verftstjenester er i tråd med det til enhver tid gjeldende sanksjonsregelverk. For å avklare dette, bør verftene forhåndssondere med Utenriksdepartementet.

– Det er av stor betydning at den enkelte havne- og kaieier legger til rette for at kontrollmyndighetene kan gjennomføre kontroll på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Vil bli underlagt kontroller

Havneeiere må også anvise fartøy til identifiserte terminaler/kaier hvor kontroll av fartøyet skal gjennomføres og legge til rette for at fartøyets liggetid ikke blir lenger enn nødvendig.