Tore Henriksen er professor på havrett ved Universitetet i Tromsø.
Tore Henriksen er professor på havrett ved Universitetet i Tromsø.

- Kan tenkes at det blir negative reaksjoner

Torsdag bestemte regjeringen at russiske fiskefartøy kun har havneadgang i Tromsø, Kirknes og Båtsfjord. - Det kan tenkes at det blir negative reaksjoner blant russiske fiskebåteiere og myndigheter på slike inngrep, sier professor på havrett ved Universitetet i Tromsø, Tore Henriksen, til Skipsrevyen.

Publisert

Russiske fiskefartøy får kun anløpe tre norske havner når regjeringen skjerper kontrollen.

Alle fartøy som ankommer skal kontrolleres av Tolletaten.

Kan bli negative reaksjoner

- En konsekvens er jo at fartøyene skal kontrolleres av norske myndigheter for å avdekke evt. smugling av varer og utstyr som er dekket av sanksjonene. Det kan tenkes at det blir negative reaksjoner blant russiske fiskebåteiere og myndigheter på slike inngrep, sier professor på havrett ved UiT, Tore Henriksen, til Skipsrevyen.

- Norske havner skal ikke være en frihavn for russiske fiskefartøy, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt på pressekonferansen.

Hun understreket at regjeringen var klare til å sette inn ytterligere tiltak dersom det var behov.

- Jeg har bedt politiet om å samarbeide tett med Tolletaten. Politiet vil ha økt synlighet og patruljering i de aktuelle havnene, forklarte justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl under pressekonferansen.

Balansegang fra regjeringens side

Henriksen tror regjeringens avgjørelse er en balansegang mellom de som krever fullt forbud og de som ønsker å videreføre samarbeidet.

- Regjeringen søker vel å balansere ulike interesser: Sikkerhet versus hensynet til å ivareta samarbeidet med Russland om forvaltningen av de delte bestandene i Barentshavet, sier han.

Etter det Skipsrevyen kjenner til, skal rundt 90 prosent av anløpene til russiske fartøy ha foregått i de utpekte havnene som er unntaket for forbudet.

- Rent umiddelbart synes det ikke å ha noen effekt. Andre havner kan selvsagt reagere negativt, mener Henriksen.