SVALBARD: Kartet viser alle stasjonene som ble undersøkt. Svarte prikker er stasjoner der det ikke ble observert trålspor, mens de fargede punktene er stasjoner med observasjoner av slike spor.
SVALBARD: Kartet viser alle stasjonene som ble undersøkt. Svarte prikker er stasjoner der det ikke ble observert trålspor, mens de fargede punktene er stasjoner med observasjoner av slike spor.

Fant store mengder trålspor nord for Svalbard - De fleste fra russiske trålere

– Vi har talt opp til 62 trålspor på de lokalitetene vi undersøkte. Det betyr at det bare er tre meter mellom hvert spor der det er flest, sier Havforskningsinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Nesten 60 prosent av trålaktiviteten etter reker og torsk i dette området er det Russland som står for.

Mest trålspor fra 200 til 400 meters dyp

Det har vært fisket med trål etter reke nord for Svalbard siden 1970-tallet, men omfanget av trålspor på havbunnen har ikke vært kjent før.

– Vi trodde i utgangspunktet at fiske i disse nordlige områdene var en aktivitet som har økt de siste årene, men observasjonene våre viser tydelig at det har forgått en omfattende trålaktivitet i mange år, sier Buhl-Mortensen.

Trålsporene ble observert på dyp fra 160 til 900 meter, og spesielt mellom 200 og 400 meters dyp:

– Innen dette dybdeintervallet er over halvparten av lokalitetene trålt av fiskefartøy, sier forskeren.

SKADELIG: Svamp som har havnet i bunnen av et trålspor. HI mener det er uheldig for den lokale dypvannsfaunaen at det tråles så intensivt i området.
SKADELIG: Svamp som har havnet i bunnen av et trålspor. HI mener det er uheldig for den lokale dypvannsfaunaen at det tråles så intensivt i området.

Bruker store bunntråler med tunge dører

Resten står Norge og ni andre nasjoner, for ifølge tall fra Norsk institutt for naturforsking (NINA) som NRK har fått tilgang til.

– De bruker store bunntrålere med tunge dører som spenner ut trålposen. De setter spor som er ganske dype. Det er som ploger som går igjennom landskapet, sier Buhl-Mortensen til statskanalen.

Har foregått i mange år

Det har vært fisket med trål etter reke nord for Svalbard siden 1970-tallet, men omfanget av trålspor på havbunnen har ikke vært kjent før.

– Vi trodde i utgangspunktet at fiske i disse nordlige områdene var en aktivitet som har økt de siste årene, men observasjonene våre viser tydelig at det har forgått en omfattende trålaktivitet i mange år, sier Buhl-Mortensen.

Roter opp havbunnen og ødelegger sårbare arter

På havbunnen er det mange sårbare arter, mange av disse tåler dårlig å bli trålt.

– Det er for eksempel en del Umbellula-sjøfjær, grisehalekorall og bambuskorall i dette området. Dette er arter som internasjonalt er regnet som sårbare. De er svært sårbare for ytre påvirkning og tåler ikke å bli trålt over, sier Buhl-Mortensen.

Fiskefartøy fra mange land

Etter å ha studert hvor trålsporene er observert, ser det ut til å være to ulike dyp som utmerker seg:– Det ene er på 200 til 400 meters dyp og det andre fra 600 til 800 meters dyp. Fiskerne er mest sannsynlig ute etter reker, sier han.

Også under forskningstoktene har det blitt observert høy fiskeriaktivitet i området:

– Vi har til tider vært omringet av trålere av ulike nasjonaliteter. Vi så trålere fra mange EU-land, i tillegg til russiske og norske trålere, sier han.