MÅ SKRINLEGGE PLANER: – Vi er også skuffet på vegne av Havbyen Bergen, der Dokken-prosjektet har vært planlagt som knutepunkt og spydspiss, sier direktør Nils Gunnar Kvamstø etter at statsbudsjettet ble lagt frem i dag.
MÅ SKRINLEGGE PLANER: – Vi er også skuffet på vegne av Havbyen Bergen, der Dokken-prosjektet har vært planlagt som knutepunkt og spydspiss, sier direktør Nils Gunnar Kvamstø etter at statsbudsjettet ble lagt frem i dag.

Skuffet og overrasket havforskningsdirektør

– Vi er overrasket og skuffet over at regjeringen nå foreslår å kutte samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Det sier en skuffet havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø etter at statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem i dag.

– Viktig for AS Norge

– Dokken-prosjektet er viktig ikke bare for oss, men for AS Norge og våre viktigste framtidsnæringer, sier Kvamstø.

– Samlokaliseringen med Fiskeridirektoratet i nytt bygg på Dokken representerer en unik mulighet til å styrke våre verdensledende fagmiljø innen havforskning og -forvaltning, som i dag er spredt på mange ulike bygg som er dårlig tilpasset dagens virksomhet. Vår kunnskap er avgjørende for å få til bærekraftig høsting og verdiskapning basert på ressursene i havet og langs kysten, sier Kvamstø.

– Kritisk infrastruktur

Havforskningsdirektøren illustrerer med et eksempel:

– På vårt prøvemottak analyserer vi hvert år 14 000 prøver av norsk laks som skal ut til et kresent marked. Dette er en kritisk infrastruktur som i dag er sårbar på grunn av dårlig tilpassede bygningsforhold. Uten oppgradering risikerer vi at dette bli en flaskehals for norsk sjømatproduksjon, sier Kvamstø.

Planlagt spydspiss

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran besøkte prøvemottaket tidligere i år.

– Vi er også skuffet på vegne av Havbyen Bergen, der Dokken-prosjektet har vært planlagt som knutepunkt og spydspiss, sier Kvamstø.