PROBLEM: Den største «synderen» i spøkelsesfiske er skotteteina - og krabben er den som oftest går i fella, sier Havforskningsinstituttet.
PROBLEM: Den største «synderen» i spøkelsesfiske er skotteteina - og krabben er den som oftest går i fella, sier Havforskningsinstituttet.

– Dette er den største synderen i spøkelsesfisket, og krabben er offeret

Spøkelsesfiske er fiskeredskaper på avveie – som fortsetter å fiske. Hver eneste dag året rundt blir fisk og andre dyr fanget på denne måten.

Publisert Sist oppdatert

Tapte fiskeredskaper påfører marint liv store lidelser. Det er også et stort miljøproblem, som forurenser og tar opp store areal langs kysten vår.

Men hvilke redskaper skaper mest trøbbel? Det har nå forskerne fra Havforskningsinstituttet (HI) sett nærmere på, sammen med frivillige dykkere fra hele kysten.

Stor frivillig innsats gav info om 12.101 redskaper

– For å få best mulig oversikt, har vi samarbeidet med frivillige dykkere fra hele norskekysten. De har bidratt med å rapportere inn alt de plukker av tapte fiskeredskaper, sier HI-forsker Susanna Huneide Thorbjørnsen.

Gjennom folkeforskningsprosjektet har forskerne fått tilsendt informasjon om hele 12.101 fiskeredskaper, plukket fra juni 2015 til juni 2020.

– Dykkerne har lagt ned en helt fantastisk innsats i dette prosjektet. Det har gitt oss utrolig mye forskningsdata å bygge videre på.

Skotteteina er den største synderen

– Fra de frivillige dykkerne har vi fått info om hvilke redskap som er funnet, hvor, når og om det var dyr fanget i redskapet. På den måten har vi fått kunnskap om både fangsteffektiviteten til de ulike redskapene, og hvor mye brukt de er, for å kunne si noe om hvilke redskaper som skaper mest trøbbel langs kysten vår, forklarer Thorbjørnsen.

– Vi ser at det er knyttet størst risiko til skotteteinen. Den har stor fangsteffektivitet, og den brukes av veldig mange, så det er mange slike teiner som kan havne på avveie.

I tillegg fant forskerne ut at også vanlige garn, ruser, leppefiskteiner og sammenleggbare teiner var gjengangere blant de tapte fiskeredskapene.

RIKELIG MED DATA: HI-forsker Susanna Huneide Thorbjørnsen har fått inn rikelig med forskningsdata takket være stor innsats fra frivillige dykkere
RIKELIG MED DATA: HI-forsker Susanna Huneide Thorbjørnsen har fått inn rikelig med forskningsdata takket være stor innsats fra frivillige dykkere

Sårbare arter havner i teina

Forskerne så også etter hvem som oftest gikk i fella. Det hyppigste offeret var taskekrabbe (Cancer pagurus).

– Men det er også vanlig å finne hummer og torsk, som jo er sårbare bestander, sier HI-forskeren, som håper studien kan være et godt bidrag inn i opprydningsarbeid, men ikke minst i det forebyggende arbeid.

– Dersom vi skal redusere omfanget av spøkelsesfiske, må vi miste færre redskaper, avslutter Susanna Huneide Thorbjørnsen.