I GANG MED MAKRELLEN: Det ligger nå 12 fartøy på leting og i fiske på 64 graden i norsk sone, med flere fartøy på vei. melder sildesalgslaget i sin ukesrapport. Bilde for illustrasjon.

De første makrellfangstene levert fra havflåten - utlendingene dominerer fortsatt

– Vi fikk de to første fangstene fra den norske havflåten i uken som gikk, melder Sildesalgslaget.

Leter etter makrellen

«Ingrid Majala» og «Grimsholm» hadde 135 tonn til sammen. Fartøyene var på leting i norsk sone fra 64 graden opp mot 67 graden der en del utenlandske fartøy ligger inne i internasjonal sone.

Snittstørrelsen på fangstene var fra 414-428 gram og det var meldt om godt med åte i fisken.

Fortsatt flest utlendinger på makrellen

Det ligger nå 12 fartøy på leting og i fiske på 64 graden i norsk sone med flere fartøy på vei. . Sildelaget forventer et økende makrellfiske fremover. Fire utenlandske fartøy landet over 6 700 tonn makrell i Norge i uken som gikk, det er mange fartøy inne i internasjonal sonen som fisker makrell nå. Også kystflåten har fangstet makrell fra Sandnessjøen i nord til Skudeneshavn i sør. Totalt var det innmeldt 8 463 tonn makrell i uke 33

Kolmule fra kanten

7-8 fartøy har vært i fisket i kanten hele uken. 1 879 tonn kolmule er tatt, i tillegg 982 tonn øyepål, 171 tonn strømsild og 231 tonn hestmakrell. Av de 15 240 tonnene med nordsjøsild tatt i uken, er rundt 3 100 tonn tatt til mel og olje, en liten del av det av industriflåten

 En femtedel av kvoten gjenstår

15 239 tonn nordsjøsild var innmeldt i uken og det er fortsatt rundt 10 fartøy aktiv i fisket både i norsk og britisk sone. Det står rundt 26 000 tonn igjen på kvoten 117 000 tonn.

Også utenlandske fartøy har levert nordsjøsild til Norge, 6 fartøy står for rundt 7 000 tonn av totalen denne uken. Fangsten er tatt over store områder helt til godt sør av Shetland.

Danske fisket havbrisling

 Fem av de 18 fartøyene med utseiling på havbrisling har fisket rund 2 300 tonn av den norske kvoten på 10 000 tonn. I tillegg hadde kom danske Ceton med 1 200 tonn til Egersund. Det er for tiden et fartøy på havbrisling fiske i søre Nordsjøen.

Sist ble det også meldt inn 150 tonn NVG-sild fra tre fartøy i fjordene innenfor Fosnavåg.