SPREDT: Slik ser skreikartet for 2023 ut, etter at Havforskningsinstituttet har gjennomført årets gytetokt.

HI: Her står skreien akkurat nå

– Vi har funnet få forekomster av gode registreringer av skrei i Lofoten og Vesterålen, melder Havforskningsinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Årets gytetokt er over, og dermed har forskerne fått svar på hvor og hvor mye skrei som står hvor i Lofoten og Vesterålen.a

– Svært spredt og få gode registreringer

Kartet er også kjent som kartet over den nordøstarktiske torskens utbredelse på gyteområdene i Lofoten og Vesterålen.

– Det viser at skreiinnsiget står svært spredt utover gyteområdene, med få forekomster av gode registreringer og kun middels og spredte registreringer på de tradisjonelle gyteplassene i Vestfjorden.

Må analyseres grundig først

Nå skal forskerne sette seg ned og analysere årets data. Resultatene fra dette vil bli presentert grundig litt senere.

– Kartet er som vanlig basert på ekkolodd-data som vi samlet inn og tolket på toktet. Vi kommer tilbake med flere resultater fra toktet senere, opplyser Havforskningen.