STOR SILD: Her ser vi slepestrekene fra gytetoktet etter sild som Havforskningen har gjennomført.

Havforskningen: – Storsilda står ennå utenfor Røst, straks klar for å gyte

Gytetoktet til Havforskningen har så langt vist at storsilda ennå står utenfor Røst og venter på å gyte.

Det melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

Dreier seg om stor sild

– Vi traff silda ved Træna som i fjor, men det var mye mindre av den, akustisk målt, akkurat her i år, sammenlignet med i fjor. Akustiske registreringer med mer betydelige verdier ble ikke observert før vi var på Røsttunga i går, forteller toktleder Are Salthaug til Fiskeribladet.

– Trålprøver viste at det dreide seg om stor sild. Basert på dette kan det sies at den store, gamle silda står noe lenger nord i år, sammenlignet med i fjor. Gytevandringen er derfor sen, som i fjor, muligens enda senere i år, sier toktlederen til avisen.

Mindre sild lenger nord

Salthaug har notert seg det samme som fiskerne har fortalt om når det gjelder større sild i kanten, vest-nordvest av Røst, og mindre sild lenger nord utenfor Vesterålen og nord av Andenes.

– Jeg er enig med fiskerne i at den store silda trolig kommer fra vest i havet og at den mindre silda kommer fra overvintringsområdene i Kvænangen og ute i havet nord for Andenes. Den mindre silda er nok dominert av 2016-årsklassen som nå også er dominerende i gytebestanden, forteller toktlederen til Fiskeribladet.